Pensjonistforbundets konsulent Thorstein Øverland setter i Dagens Næringsliv 29. oktober søkelyset på en av svakhetene ved regelverket for fripoliser: Overskudd som burde vært brukt til å regulere opp pensjonistenes garanterte ytelser blir i stedet brukt til å bygge bufferkapital (tilleggsavsetninger).