Pensjonskonto er en sammenslåing av en bedriftsbetalt innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis, altså innskuddspensjon opparbeidet fra tidligere arbeidsforhold. Andre pensjonsrettigheter, som bedriftsbetalt ytelsespensjon, fripoliser og offentlig tjenestepensjon, vil ikke inngå som en del av pensjonskonto.