Egen pensjonskonto, hvor arbeidstagere og sparere kan samle sin pensjon, er en god idé. God implementering vil kunne lede til økt valgfrihet, økt konkurranse, mer makt til forbruker og til slutt et bedre marked for pensjonssparing.