Konkurransetilsynet frykter at norske kommuner sover i timen, fordi kommunene i liten grad gjennomfører anbudskonkurranser på tjenestepensjonen. Tilsynet påpeker at konkurranse i dette markedet gir kommuner en etterlengtet mulighet til å spare penger.

Men Egil Johansen, som både er styreleder i pensjonsleverandøren KLP, i tillegg til å være kommunedirektør i Tønsberg, mener – ikke overraskende – at pensjonsanbud er en dårlig idé.

Hans argument er at pensjonsrettighetene er tariffavtalte og ikke noe man kan konkurrere på.

Det første er riktig: Tjenestepensjonen til ansatte i kommunen er bestemt i tariffavtalen, og de ansatte får den samme pensjonen uansett hvem kommunen velger som leverandør.

Det andre er beviselig feil. Mange kommuner vil få lavere pensjonsutgifter med en annen leverandør enn KLP.

La meg ta et eksempel: Øygarden kommune har besluttet å flytte pensjonsordningen til Storebrand etter en anbudsrunde i høst. Dette sparer de 7,5 millioner kroner på hvert år, ifølge kommunen selv. I tillegg kommer svært store engangseffekter, der de har bokført 17 millioner kroner årlig over syv år. Samtidig får de ansatte, som Johansen selv bekrefter, akkurat den sammen pensjonen som de ville fått fra KLP.

Var det da feil av Øygarden å gå på anbud? Skulle de hørt på KLPs styreleder og latt være – og dermed gått glipp av besparelser på mange millioner kroner?

De fleste store kommuner har egne pensjonskasser, fordi forsikringspremien blir lavere utenfor KLP. Med Storebrands inntreden i markedet har også andre kommuner et alternativ til KLP.

Innlegget fra KLPs styreleder kan bare forstås som en anbefaling om å ikke ta pensjonsordningene på anbud. Flere av kommunene som har hatt anbudsrunder, gjorde det etter å ha fått juridiske vurderinger som konkluderte med at de etter anskaffelsesregelverket må på anbud.

Det betyr at Johansens anbefaling om å ikke gå ut på anbud er et råd om å bryte regelverket om offentlige anskaffelser.

Johansen er bukken som passer havresekken og har en klar dobbeltrolle som både kommunedirektør i Tønsberg og styreleder i KLP. Dessverre gjelder ikke dette bare Johansen, men illustrerer et større problem i dette markedet. Han skal ivareta Tønsberg kommunes økonomiske interesser og har ansvar for at kommunen gjør sine innkjøp i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser, også når det gjelder tjenestepensjon.

Burde ikke Tønsberg få en uavhengig, juridisk vurdering av om de må gjennomføre en anskaffelse? Og, viktigere, burde ikke kommunen finne ut hva de faktisk kunne spart på å ta pensjonsordningen på anbud?

Hva kunne det gitt i bedre kommuneøkonomi og bedre tjenester for innbyggerne?

Johansen mener nok at han klarer å holde orden på de ulike hattene selv om begge er på når han signerer sitt innlegg. Men andre kan stille spørsmål ved om styreledervervet i KLP og de 391.000 kronene han årlig får for dette, påvirker vurderingene hans.

KLP har i praksis hatt monopol på forsikret kommunal tjenestepensjon. Konkurransen de siste par årene har vist at kommunene kan spare betydelige beløp på å flytte fra KLP til Storebrand. Hva dette utgjør for den enkelte kommune, kan de bare finne ut gjennom anbudskonkurranser. Det er dermed all grunn for kommunene til å gjennomføre anbud på pensjon, og ingen grunn til å høre på den eksisterende leverandøren som prøver å snakke dem fra det.

Våkne kommuner tar pensjonsordningen på anbud, slik de gjør med andre store innkjøp. Det er ingen grunn til å ta den sovemedisinen KLPs styreleder serverer.

Men andre kan stille spørsmål ved om styreledervervet i KLP og de 391.000 kronene han årlig får for dette, påvirker vurderingene hans

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.