Takk til sjefanalytiker Bakken, DNV GL og professorene Eskeland og Tomasgards (ET) for svar på vårt innlegg.

En rask bærekraftig reduksjon av de samlede CO2-utslippene innen det europeiske energisamarbeidet Acer krever at dagens marginalkraft (kull) må fases ut først. Store økninger i kraftforbruket i Norge vil derimot øke avhengigheten av kullkraft og forsinke utfasingen. På makronivå er marginalkraften den kraften man ikke ønsker å bruke på grunn av pris og CO2-avtrykk, men som man må bruke fordi ingen annen kraft er tilgjengelig selv når balansekraften har dekket døgnvariasjonene. Marginalkraften varierer med det gjennomsnittlige elkraftforbruket. Tid-rom innen Acer spiller ingen rolle. ET, som gir sin fulle tillit til kvotene, hevder at «Mengden CO2-kvoter i Europa ligger fast». Men i «Market Stability Reserve» er det et overskudd av CO2-kvoter.

Siden politikere ønsker gjenvalg er det usannsynlig at kvoter og kraftmangel noen gang vil true europeernes velstandsnivå. I vår enkle modell med en robust definisjon av marginalkraft ser vi på makroskopiske effekter. Resultatet er at elbiler forsynt av kullkraft gir omtrent dobbelt utslipp sammenlignet med fossilbiler, med naturgass omtrent likt.

DNV GLs energy transition rapport inneholder forutsetninger som undervurderer CO2-utslippet. Med nasjonal energimiks blir utslippet null, som ikke er riktig så lenge vi er med i Acer, der tid-rom er uvesentlig. At elbiler slipper ut mindre enn en like tung fossilbil på ren kullkraft er beviselig feil. Elbiler er også mindre effektive enn det rapporten legger til grunn.

EUs kvote- og avgiftssystem motiverer for elektrifisering selv om det medfører økt globalt CO2-utslipp når kullkraft er marginalkraft. Det er heller ikke lurt å bruke mange hundre milliarder kroner i løpet av de kommende 20 år på investeringer som virker mot sin hensikt. Å ta fremtidsutviklingen på forskudd slik Bakken og ET gjør er uansvarlig med tanke på CO2-utslipp.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.