Orkas konsernsjef Peter A Ruzicka og Bondelagets leder Lars Peder Bartnes kommenterte henholdsvis fredag 6. og lørdag 7. april min kronikk i DN tirsdag 3. april om dagligvaremarkedet i Norge. Bondelagets leder ser ingen sammenheng mellom importvernet, høye matvarepriser og begrenset vareutvalg i Norge. Å ta opp spørsmålet om importvernet er en avsporing av debatten, mener han. Orklas konsernsjef viser til at høye avgifter på noen varetyper ville gjort det lønnsomt å handle i Sverige selv om matvareprisene i Norge var lavere, og at en rekke dagligvarer som ikke er underlagt noe importvern, også er betydelig høyere priset i Norge enn i andre land.