Dagens Næringslivs artikler om resirkulering av plastavfall handler om en sentral problemstilling: at mest mulig av plastavfallet som sorteres ut, resirkuleres. I dag resirkuleres for lite av plastavfallet.

EU har vedtatt svært ambisiøse mål for resirkulering og utarbeidet en egen sirkulær økonomisk handlingsplan for plast. I tillegg er det etablert en bred næringslivsallianse for å øke etterspørselen etter resirkulert plastråstoff i EU til ti millioner tonn årlig innen 2025. Det er en tredobling av dagens nivå.

Norsk plastindustri har benyttet resirkulert plastavfall som råstoff i en årrekke, og vi ser en økende interesse for bruk av resirkulert plast. Men for å nå EU-målene må trolig mekanisk plastgjenvinning suppleres med store anlegg for kjemisk resirkulering.

Hvorvidt plast resirkuleres avhenger av at noen etterspør resirkulert plastråstoff som råvare til ny produksjon. Denne etterspørselen dannes i et europeisk marked.

For at tilbydere av resirkulert plast skal lykkes, må plasten møte strenge krav til renhet og kvalitet. God kildesortering er viktig for å få til det. Gjenvinningen må dessuten skje på en ressurseffektiv måte, slik at resirkulert råstoff kan konkurrere på pris.

Og nye plastprodukter må være designet for å kunne resirkuleres.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.