SV forlot Hurdal i mangel på oljekompromiss og går nå i budsjettforhandlinger med et forslag som regjeringen bør imøtekomme. SV foreslår at det innføres en omstillingsavgift for petroleumsproduksjon.

Avgiften vil være et svært effektivt virkemiddel for en trygg klimaomstilling av norsk petroleumsproduksjon og et nødvendig virkemiddel for å gjøre lagring av CO2 lønnsomt.

Sigrun Gjerløw Aasland
Sigrun Gjerløw Aasland

En slik avgift er tidligere foreslått av klimaomstillingsutvalget, der tidligere klimaminister Vidar Helgesen deltok sammen med tidligere finansminister Kristin Halvorsen. Hensikten er å fremme klimaomstilling og finansiere lavutslippsteknologi. Bak forslaget står et flertall av klimaomstillingsutvalgets medlemmer, inkludert representanter fra både Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Anne Marit Post-Melbye
Anne Marit Post-Melbye

Det bør dermed ikke være så vanskelig for regjeringspartiene å bli med på dette.

I tillegg er forslaget en god idé. En omstillingsavgift vil dempe klimarisikoen ved norsk olje- og gassproduksjon. En slik innretning vil gjøre at norsk petroleumsproduksjon både kan tåle moderate innstramninger i klimapolitikken internasjonalt og reduserte oljepriser.

Avgiften vil derfor bidra til å trygge norsk olje- og gassproduksjon i omstillingstid. Dette er trygg politisk styring, og en mulighet for Arbeiderpartiet til å vise styringsdyktighet i klimapolitikken.

I tillegg kan en omstillingsavgift bidra til å finansiere helt nødvendig karbonlagring. FNs klimapanel har vist at nær alle scenarioer som når 1,5 gradersmålet er avhengig av karbonfangs- og lagring. Dette trengs både for å oppnå utslippsfri produksjon for særlig industrien, men også for å fjerne CO2 fra atmosfæren (negative utslipp).

Den største utfordringen for oppskalering av karbonfangs- og lagring kommer til å bli tilgang til og finansiering av lagring av fanget CO2.

Vi i Zero har omtalt en slik avgift som et produsentansvar for karbon. Har du sluppet CO2 ut i atmosfæren, har du ansvar for å ta det tilbake. Det er en logikk vi har gode erfaringer med, og som har vært et effektivt virkemiddel på blant annet plastemballasje og elektronisk avfall. Den som setter plast ut på markedet, har ansvaret for å håndtere avfallet som skapes.

Alle må plukke opp etter seg.

På samme måte vil et produsentansvar for karbon fungere: Aktørene som tar opp karbon fra trygge lagre under bakken, får et ansvar for å deponere karbonet.

Produsentansvaret kan innføres som en avgift på fossil petroleumsproduksjon, der inntektene fra avgiften styres inn i et fond som finansierer karbonfangst- og lagring. Fondet bør få i oppgave å kjøpe CO2 for sluttlagring, på kommersielt grunnlag.

På denne måten kan det politisk styres et mål for karbonlagring, for eksempel ti millioner tonn CO2 i 2030. Ti millioner tonn er i tråd med Equinors mål i egen klimastrategi om å lagre fem til ti millioner tonn i 2030. I 2035 er ambisjonen til Equinor alene 15–30 millioner tonn CO2-lagring.

Kombinasjonen av økte CO2-avgifter og en omstillingsavgift som kan finansiere lagring kan bidra til å gjøre dette lønnsomt i hele verdikjeden; fra karbonfangst på norske avfallsforbrenningsanlegg og industrianlegg til trygg lagring i Nordsjøen.

En slik omstillingsavgift som driver for karbonfangs- og lagring er også i tråd med den internasjonale utviklingen der stadig flere olje- og gasselskaper i omstilling tar ansvar for egne utslipp forårsaket av aktiviteter utenfor selskapets organisasjon (såkalte scope 3-utslipp). Dette forplikter også Equinor seg til i sin klimastrategi, sammen med spanske Repsol og svenske Prem.

Det betyr at selskapene vil ta ansvar for klimagassutslippene som følger av forbrenning av fossile olje- og gassprodukter. En omstillingsavgift og et produsentansvar for karbon lovpålegger et slikt ansvar.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet bør ta imot SVs invitasjon til en dobbel klimaseier: et virkemiddel som vil bidra til å trygge petroleums- og leverandørindustrien i omstillingstid, og et virkemiddel som kan finansiere en verdikjede for karbonhåndtering.

På den måten kan en vanskelig oljediskusjon bli en dobbel seier.

Alle må plukke opp etter seg

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.