Alf A. Hageler, Ski, og Olav Grønlie, Oslo, begge pensjonister

Jordbruksoppgjør, odelseliten og Aps svanesang

Publisert: Oppdatert: