I revidert budsjett kompenserte regjeringen kommunene for økt pris- og lønnsvekst så velferdstjenestene kunne opprettholdes på samme nivå. Vi trodde det gjaldt alle som driver grunnleggende velferdstjenester. Men nei, kommunene må ikke kompensere ideelle aktører. Dette er alvorlig og uforståelig.

Ingunn Moser
Ingunn Moser (Foto: Paal A. Berg/Diakonhjemmet)

Stortingsrepresentant Nikolai Astrup (H) stilte 21. juni Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) spørsmålet: «Mener kommunalministeren det er rimelig at kommunen tilbakeholder midler slik at ideelle underleverandører på kontrakt med det offentlige ikke kompenseres tilsvarende som den kommunale virksomheten?» (dokument nr. 15:2611 (2022-2023).

Kommunalministerens svar 30. juni: «Norske kommunar er sjølvstendige rettssubjekt og kontraktane dei har med sine underleverandørar, både ideelle og andre, er ei sak mellom kommunen og leverandøren. Det gjeld òg korleis lønns- og prisvekst er regulert i ulike avtalar. Eg har tillit til at den enkelte kommune handterer dette på ein god måte, slik at innbyggjarane får det tenestetilbodet dei har krav på».

Ideelle driftere av sykehjem, omsorg-pluss-boliger og hjemmetjenester inngår avtaler med kommunene, som bestemmer avtalens lengde og detaljerte krav. Gjennom Virke tilbyr ideelle aktører, som vi i Diakonhjemmet, de ansatte arbeidsvilkår lik det offentlige. I Oslo reforhandles avtalene etter seks år. Det gir stor økonomisk usikkerhet når verden endrer seg, prisveksten er høy, eller kommunen øker sine ansattes lønn.

Næringsminister Vestre oppfordret i september i fjor offentlige oppdragsgivere til å ha dialog med leverandører om økte kostnader knyttet til sideeffekter av den ekstraordinære situasjonen, og at det kan være behov for å gjøre endringer i inngåtte kontrakter.

I Oslo møter ideelle tilbydere av omsorgstjenester ingen forståelse. Det tildeles midler fra revidert budsjett til kommunale etater og bydeler som driver eldreomsorg. Dette er en klar forskjellsbehandling av innbyggere i Oslo, fordi ideelle leverandører av omsorgstjenester ikke gis mulighet til å yte likeverdige tjenester.

Statsminister og Ap leder Jonas Gahr Støre anerkjenner den rollen som ideelle aktører har hatt lenge før vi hadde en velferdsstat (i kronikken «Menneskene bak tallene» i DN 24. juni). Næringsministeren oppfordrer offentlige tilbydere til å bruke handlingsrommet til å dele på risikoen som ligger i inngåtte avtaler.

Kommunalministeren overlater likevel til kommunene å handle. Byrådslederen i Oslo gjør akkurat det. Han forbeholder kompensasjonen fra staten til sine egne. Dermed subsidierer ideelle aktører i Oslo kommune i praksis det offentlige. De taper penger for å kunne oppfylle avtalene med kommunen, betale ansatte, sikre kvalitet, tenke nytt og følge opp en aldrende befolknings økende hjelpebehov.

Det er ikke greit. Ideelle aktører kan ikke leve av honnørord alene.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.