I den pågående debatten om sykehusutbyggingen i Oslo ser Senterpartiet ut til å være mer opptatt av lokaliseringen enn av innholdet i tjenesten (jf. Kjersti Toppes replikk 26. august). Planene til Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus vil gi et moderne sykehus til glede for pasienter og ansatte. Utbygging og investeringer ved norske sykehus skjer etter et omfattende plan- og utredningsarbeid både ved det enkelte sykehus og samlet i regionene.

Jeg stiller meg undrende til at Senterpartiet ikke slutter seg til en løsning for Oslo som vil komme hele landet til gode. Ved å slå sammen de spesialiserte funksjonene som i dag finnes både på Ullevål og Rikshospitalet, frigjøres høykompetent lege- og sykepleiepersonell i Oslo til fordel for resten av landet.

Når jeg gjør et poeng med å vise til at OUS sine kostnader per DRG-poeng er 20 prosent høyere enn Helse Bergens, så er det for å illustrere at det er mulig å drive sykehustilbudet bedre i Oslo ved at regionsykehusfunksjonene samles.

I tallene som er lagt til grunn for sammenligningen (DRG-poeng), er det korrigert for kostnader som ikke kan relateres direkte til pasientbehandlingen. Det betyr at de direkte kostnadene til for eksempel forskning er holdt utenfor, i motsetning til det Toppe hevder.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.