DN tar i lederartikkel 22. november tak i meg og andre som har påpekt de problematiske sidene ved den lobbykampanjen enkelte i oppdrettsnæringen har iverksatt for å stoppe grunnrenteskatten. Det er dessverre skivebom fra DN sin side. For min del dreier dette ikke seg om moralisme, slik DN antyder, men om hva som gir gode, demokratiske prosesser.

Det handler om makten skal ligge til folkestyre eller til dem som har råd til å kjøpe inn PR-byråer.

Jeg er enig med DN i at: «Det er ikke galt å kjempe for sine interesser, enten man er rik eller fattig.» Det er fullt forståelig at store oppdrettsselskaper ikke ønsker å betale mer skatt. Men DN unnlater helt å reflektere over om mulighetene for å påvirke politikken er de samme, enten man er rik eller fattig.

Omfattende lobbyisme og bruk av ulike konsulent- og advokatfirma koster og er derfor forbeholdt de rikeste. PR-konsulentene lever godt av denne virksomheten. Da er det grunn til å tro at den virker til gunst for oppdragsgiveren og de som betaler.

Dermed kan de med mye penger lettere enn andre påvirke politiske prosesser og vedtak til egen fordel.

DN slår også et slag for at argumenter skal møtes av motargumenter. Det er jeg hjertens enig i. Saklig argumentasjon er nødvendig for å få frem fakta og nyanser, og for å kunne veie hensyn mot hverandre. Men mye av den konsulentstøttede lobbyisme dreier seg om mer: Påvirkning av politiske prosesser, ofte i det skjulte, overdrivelser, kampanje og usaklige angrep eller påstander.

Når kommunikasjonsbyråene ansetter et betydelig antall tidligere politikere, er det kanskje fordi det ikke bare handler om saklige argumenter, men at det er vel så nyttig å «kjenne systemet» og prosessene.

Det kan tenkes at dette handler om å kunne spille på et omfattende kontaktnett inn mot aktive politikere og partier, og at dette kontaktnettet stilles til rådighet for de som kan betale for det. Jeg liker ikke den utviklingen, og vil jobbe mot den.

Vi bør i stedet slå et slag for folkestyre, demokratiske prosesser der alle har mulighet til å påvirke politikken som utformes.

Påvirkning av politiske prosesser, ofte i det skjulte, overdrivelser og usaklige angrep

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.