I forkant av NHO-konferansen fikk kommunikasjonen mellom regjeringen og NHO en del oppmerksomhet. Flere kommentatorer påpekte at tonen kanskje var vel hard. Som næringsminister har jeg et spesielt ansvar for dialogen med næringslivet.

Jan Christian Vestre
Jan Christian Vestre (Foto: Mikaela Berg)

Det er ikke vanskelig å forstå den utålmodigheten som en del bedrifter kjenner på for tiden, som følge av strømkrise, renteoppgang og prisøkninger. Kritikk og harde reaksjoner må vi tåle og lære av. Jeg etterlyser ikke tamme reaksjoner.

Samtidig er jeg tilhenger av klar, respektfull og saklig tale. Det skaper tillit, bidrar til å opplyse debatter og er den beste måten for å løse felles utfordringer. Blir debatten for karikert, risikerer vi å gå glipp av gode poeng og de beste løsningene.

Det betyr ikke at vi alltid er enig med NHO. Regjeringen og NHO har tross alt ulike roller – og slik må det også være. NHO er en interesseorganisasjon for bedriftseierne. Regjeringen har mange samfunnshensyn å ivareta.

Vi erkjenner selvsagt, og står ved, at det er en del ting regjeringen og NHO har ulike synspunkter på. La meg bare nevne:

 • Grunnrenteskatt på havbruk og kraft
 • Formuesskatten
 • Økt, midlertidig arbeidsgiveravgift
 • Adgangen til innleie av arbeidskraft

Det er likevel mye mer regjeringen og NHO er enige i, enn hva vi er uenige i. For eksempel:

 • Fastprisavtalene for næringslivet må få virke
 • Vi må få kontroll på inflasjonen
 • Privat sektor er avgjørende for verdiskaping og sikre velferden
 • Levelige strømstøtteordning til private husholdninger
 • Grønt industriløft og de syv satsingsområdene
 • Styrke Norge som energinasjon og som eksportnasjon
 • Forenkling av virkemiddelapparatet
 • Kompetanseutvikling i arbeidslivet
 • Kamp mot useriøse aktører i arbeidslivet

Og listen fortsetter. Et debattinnlegg gir ikke plass til alt vi er enige om.

Når det gjelder grønt industriløft, opplever jeg at retningen og de store linjene fremover i stor grad er preget av samforståelse og enighet med NHO. Ikke det motsatte.

Ukentlig møter jeg bedrifter over hele landet som gir regjeringen tommel opp for grønt industriløft. Her ser de muligheter. Dette skrives det ikke så mye om. Det er gjerne konfliktene som løftes frem i den mediale offentligheten.

Ofte får jeg gode og konstruktive innspill om hva som kan gjøres bedre i næringspolitikken, og uten at det trenger å koste noe. Å forenkle regelverk og unødvendig rapportering, for eksempel. I forkant av utformingen av strømstøtteordningen til bedriftene hadde vi et titalls møter med NHO og partene i arbeidslivet. Involvering av partene praktiseres i mange andre saker.

Noe av det departementene bruker aller mest tid på, er faktisk høringsrunder med organisasjonene og partene i næringslivet. Fordi det er verdifullt.

Regjeringen vil fortsette å fylle opp verktøykassen for å styrke næringslivets konkurransekraft. I likhet med NHO er vi utålmodige etter å oppnå enda bedre resultater for norsk næringsliv. Jeg vil fortsette å besøke bedrifter i hele landet for å høre om mulighetene og hvordan vi skal få realisert dem.

Min dør står alltid åpen for NHO. Jeg setter stor pris på vårt gode samarbeid.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.