Næringsminister Iselin Nybø (V) harselerer i DN 3. november med Arbeiderpartiets eierskapspolitikk. Vittighetene får stå for Nybøs egen regning. At det er uklart hva Arbeiderpartiet vil med det statlige eierskapet, kan imidlertid ikke stå uimotsagt.

For Arbeiderpartiet handler næringspolitikken om å bruke mulighetene, og skape arbeidsplasser og verdier. Som et ledd i dette, ønsker Arbeiderpartiet en stat som i større grad tenker offensivt. Derfor vil vi videreutvikle det statlige eierskapet for å bli et bedre næringspolitisk verktøy.

Terje Aasland
Terje Aasland (Foto: Gunnar lier)

Eksemplene på hvilken ny rolle eierskapet kan spille, er mange, og her nevner jeg tre.

  • Nye næringsmuligheter

Norge mangler tilgang på kapital som kan bidra til vekst, skalering og kommersialisering av bedrifter her hjemme. I en tid der handelsbalansen faller brått og markedsandeler tapes, er det avgjørende at vi klarer å utvikle nye næringer som sikrer oss framtidige eksportinntekter. Her kan staten bidra med kapital og kompetanse som danner grunnlaget for et langsiktig og industrielt eierskap.

Manglende næringsutvikling blant annet innen områder som mineral, helseindustri og hydrogen er et uttrykk for at regjeringen ikke har vært villig til å bruke eierskapet aktivt.

  • Ny infrastruktur

Det er gode tradisjoner for at det offentlige eier naturlige monopoler som vann, avløp og vei. Digitalisering og det grønne skiftet skaper nye naturlige monopoler, blant annet fordi de største aktørene har særlige forutsetninger for å lykkes. Vinnerne i den framtidige konkurransen vil være de som har tilgang på den fremste infrastrukturen.

Les også Erna Solbergs kronikk: Norsk industri og næringsliv står ikke stille

Dersom det skal være andre enn de store internasjonale teknologiselskapene, må staten våge å spille en rolle. Statlig eierskap kan være et avgjørende verktøy for å sikre nasjonal kontroll og konkurranse på like vilkår.

  • Nye mål

Det statlige eierskapet handler ikke først og fremst om å skape størst mulig avkastning fra selskapet, men å skape størst mulig verdier over tid for Norge. I dag er næringspolitikken preget av silotankegang, fravær av satsinger og manglende retning.

Når jeg besøker bedrifter, opplever jeg at de konkret ber om en stat som i større grad engasjerer seg enn hva som er tilfelle nå.

Som en del av denne samfunnsutviklingen framstår det åpenbart at det statlige eierskapet må videreutvikles, blant annet for å utgjøre et kraftfullt bidrag i omstillingen til lavutslippssamfunnet.

Et aktivt statlig eierskap kan være et nyttig verktøy for at Norge skal lykkes i en verden i rask endring.

Det er synd for norsk næringsliv og norske arbeidsplasser at næringsminister Iselin Nybø ikke mener det samme. Det gjør at Norge taper både arbeidsplasser, verdier og markedsandeler.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.