DN avlegger Sametinget en sjelden visitt på lederplass 28. april. Bakteppet er at et gruveselskap med to ansatte og med nesten en fjerdedels eiere med finlandshette har fått driftstillatelse – mot Sametingets samtykke – som fortrenger reindriften og ødelegger en fiskefjord. Ingen spørsmål om det har vært stilt fra DN. Det prioriteres heller at Sametinget gjennom flere år har innhentet kommunikasjonsfaglig bistand utenfra for å forstå og bli forstått. Men ingen engasjeres til å snakke på vegne av Sametinget, slik DN feilaktig hevder.

På lik linje med andre offentlige aktører har vi etter offentlige anbudskonkurranser inngått rammeavtaler. Dette er ikke gjort for Nussir-saken spesielt. Den økonomiske rammen er på under 500.000 kroner. Hvor mye av avtalen vi bruker, vil variere.

Sametinget er ikke bare et folkevalgt organ, det er et også et organ for et folk og urfolk med rett til selvbestemmelse. Likevel er det andre som fatter beslutninger som berører oss samer mest. Vi må altså kommunisere for å nå frem. Det kan hende det oppleves lett fra stortingskantinen og desken i DN. Fra Karasjok oppleves det ikke slik. Vi trenger derfor kompetanse og kapasitet som vi ikke alltid har mulighet til å besitte selv.

Innsikt og kunnskap svekker ikke den politiske offentligheten. Det erstatter heller ikke den brede mobiliseringen for det samiske folks interesser.

Jeg håper DNs nyvåknede interesse for Sametinget også vil gjenspeile seg i oppmerksomhet om globale næringslivsaktørers møte med naturbaserte samiske næringer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.