Utbyggernes bidrag til Fornebubanen er per i dag cirka 2,5 milliarder kroner og utgjør cirka ti prosent av det siste kostnadsestimatet, som er fra 23,3 milliarder til 26,4 milliarder kroner.

Det vil si at 21 til 24 milliarder kroner skal betales av deg og meg, enten som skattebetalere – 10,6 milliarder kroner – eller som bilister – 10–13 milliarder kroner.

Fornebubanen medfører bygging av cirka 6000 flere boliger på Fornebu. Er fire millioner kroner i bidrag til hver ekstra, nybygget bolig en fornuftig bruk av våre skatte- og bompenger?

I «Oslopakke 3 – Handlingsprogram 2019-2022» datert 7. mai 2018 står det om Fornebubanen «Det er gjennomført nytte-/kostnadsanalyser av Fornebubanen som viser positiv samfunnsøkonomisk nytte når Fornebubanen kobles på det øvrige t-banenettet slik at togene kan fortsette mot sentrum».

Tore Haga
Tore Haga

Skal «togene fortsette mot sentrum» kreves det at det bygges en helt ny stasjon på Majorstuen. En stasjon som nå er «utsatt på ubestemt tid» på grunn av kostnadsoverskridelser på Fornebubanen. Analysen fra 2018 er basert på at Fornebubanen koster 12 milliarder kroner (2014-kroner).

Samfunnsnytten av Fornebubanen er nå med overveiende sannsynlighet derfor negativ.

En ting er klart. Fornebubanen, slik den er finansiert, er en gavepakke til utbyggerne på Fornebu.

I Obos' delårsrapport for 2018 er verdien på Obos' «investeringseiendommer» økt med 4,9 milliarder kroner, blant annet på grunn av «en betydelig høyere utnyttelse av tomteområdene i Obos Fornebu enn det Obos tidligere la til grunn». Konsernsjef Daniel K. Siraj har tydeligvis glemt alle milliardene Obos allerede har bokført som gevinst, når han nå krever å bygge enda flere boliger for å kunne bidra med mer penger til banen.

Basert på de kostnadstall konsernsjef Daniel K. Siraj oppga i Budstikka i 1. februar 2019, vil utbyggerne på Fornebu samlet få en gevinst på rundt 20 milliarder kroner.

Gevinsten oppsto ved at utbyggerne fikk lov til å bygge vesentlig høyere og tettere, mot et meget moderat bidrag til fellesskapet cirka 5000 kroner per kvadratmeter. Selv om innbyggertallet på Fornebu minst dobles som følge av vedtaket, ga ikke utbyggerne fra seg en eneste kvadratmeter med tomtearealer til nødvendig sosial infrastruktur.

Så hvorfor er Fornebubanen blitt så dyr?

Hvilken annen t-bane linje i Stor-Oslo har tre stasjoner som ligger som perler på en snor med 5–600 meters mellomrom?

Stasjonene på Fornebu ligger heller ikke der folk i hovedsak bor, men i «kjellerne» til Aker, Obos og Selvaag Bolig. Det fornuftige hadde vært en stasjon på kommunal grunn sydvest for Telenor Arena i tillegg til endestasjonen. Det hadde vært billigere og i tillegg redusert både reisetiden og driftskostnaden på Fornebubanen. Slik ble det ikke.

Endestasjonen fordyres også av at Selvaag Bolig og Obos ønsker at Fornebubanen skal betale for at taket over endestasjonen nå skal tåle bygninger på 10–12 etasjer.

Selvaag Boligs tidligere konsernsjef Schumann sa etter kjøpet av «hangartomten» i 2016 at «dette blir en kule for oss uansett». Ikke så rart hvis regninger plukkes opp av Fornebubanen.

Om det skulle bli færre boliger på Fornebu på grunn av at Fornebubanen stanses, så er det ingen katastrofe – for andre enn Obos, Selvaag Bolig, Aker og andre velstående norske og utenlandske investorer som eier tomter og næringsbygg på Fornebu.

Uansett hva som skjer med Fornebubanen; billige boliger til vanlige folk blir det ikke mange av på Fornebu. Hva med en leilighet i Nansenparken på 169 kvadratmeter til 24,7 millioner kroner?

Obos solgte nylig en leilighet på 208 kvadratmeter for 30,7 millioner kroner i Storøykilen. Parkeringsplasser er da ikke inkludert.

Obos sier at de ikke kan selge billige boliger på grunn av sin markedsmakt. Så fornebubane-milliardene ender derfor indirekte opp i utbyggernes lommer. Selv om man øker antall boliger, vil bilister og skattebetalere fortsatt «sponse» utbyggerne med flere millioner kroner for hver ny bolig som bygges utover de opprinnelige 6600 boligene.

Med over syv år igjen til ferdigstillelse er det vel optimistisk å tro at man har kontroll på kostnadene til Fornebubanen. Det koster nok tre-fire milliarder kroner å stoppe nå. Men Oslo og Viken frigjør dermed cirka 15–20 milliarder kroner til andre samferdselsprosjekter.

Disse ut byggingene har større samfunnsøkonomisk nytte enn det Fornebubanen har i dag.

Så det eneste riktig er nok å skrinlegge Fornebubanen. Med mindre byrådsleder Raymond Johansen i Oslo ønsker å fortsette å overføre milliarder fra vanlige bilister og skattebetalere til Obos, utenlandske investorer og Norges rikeste familier som eier næringsbyggene og tomtene på Fornebu.

Fornebubanen er blitt en gjøkunge som må kastes ut av Oslopakke 3-redet.

… fornebubanemilliardene ender derfor indirekte opp i utbyggernes lommer

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.