Stortingets transportkomité stemte ned Arbeiderpartiets forslag om å utrede veiprising til erstatning for dagens bompenger og andre bruksrelaterte bilavgifter. I stedet fikk regjeringspartiene flertall for å utrede ny teknologi, men bare til erstatning for dagens bompengeordning.

Veiprising burde vært offentlig utredet som en erstatning for både bompenger og andre bruksrelaterte bilavgifter. Veibruksavgiften er i dag hverken treffsikker eller rettferdig.

Norge kunne blitt et foregangsland ved å utvikle fremtidens avgiftssystem. Bilparken vår endres raskt, og elbilandelen øker. Den raske endringen i bilparken aktualiserer imidlertid behovet for å tenke nytt omkring avgiftsinnkrevingen, fordi dagens ordning på sikt vil krympe statens pengesekk.

Det er overraskende at transportkomiteens flertall går mot en bred enighet blant alle aktørene som deltok i komitéhøringen i januar. En samlet transportbransje, fagmiljøene og selv Datatilsynet oppfordret komiteen til å utrede veiprising til erstatning for alle bruksrelaterte bilavgifter.

Den eneste uenigheten blant høringsinstansene var hvorvidt veiprising bare burde inkludere bruksrelaterte bilavgifter eller om det også burde inkludere kjøpsavgifter.

Det er få andre saker som har hatt så bred støtte både politisk og i fagmiljøene. Derfor er det uforståelig at veiprising nå skal utredes kun til erstatning for bompengene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.