Stein Lier-Hansen i Norsk Industri argumenterer godt for å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital i sitt innlegg i Dagens Næringsliv 24. mars: «Høyres programforslag er et knefall for venstresidens demagogi».

Det er derfor Høyre går til valg på nettopp å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital.

Formuesskatten betales i hovedsak på tre ulike verdier: arbeidende kapital, bolig/fritidsbolig og bankinnskudd. Skatten på arbeidende kapital er en særskatt som norske eiere må betale uavhengig av om bedriften går med overskudd eller underskudd. Den gir et konkurransefortrinn til utenlandske eiere og fører til at det blir mindre penger igjen til å investere i norsk næringsliv. Derfor ønsker Høyre, i likhet med Lier-Hansen, å fjerne skatten på arbeidende kapital.

Så langt har Høyre i regjeringen redusert formuesskatten kraftig, med om lag ti milliarder kroner totalt. Vi har innført en egen verdsettelsesrabatt på arbeidende kapital som aksjer og driftsmidler, og denne er fra 1. januar i år økt til 45 prosent.

Det bidrar til at norske eiere må betale mindre skatt for å eie gravemaskiner, fiskebåter, hotellbygg og aksjer – slik at de kan bruke mer penger på å investere i nye arbeidsplasser.

Hele argumentasjonen i innlegget til Lier-Hansen er basert på at det er skatten på arbeidende kapital som er hovedproblemet for norsk næringsliv. Nettopp derfor er Høyres prioritering å fjerne denne delen av formuesskatten.

Selv om vi har redusert formuesskatten på arbeidende kapital til under halvparten av det den var i 2013, er vi fortsatt ikke i mål. Høyres programkomité har derfor foreslått at målet for neste periode skal være å fjerne særskatten på norsk eierskap helt, og den prioriteringen håper jeg norsk næringsliv og Lier-Hansen vil stå sammen med oss om.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.