I sin leder 11. november anklager DN SV for å ville ha formuende mennesker «ut» av landet. Det er i beste fall upresist.

Flertallet av nordmenn tjener godt under en million i året. SV har i alternativt statsbudsjett foreslått å øke skattene for dem med inntekt over 800.000. Da får åtte av ti nordmenn skattekutt, mens de med mest, må bidra litt mer til fellesskapet. Når folk med full jobb står i matkø, og andre vasker klær på nattetid for å spare penger på strømmen, skulle det også bare mangle.

Dessverre fortsetter likevel DN å løpe milliardærenes ærend og klage på at rikfolk skattes i hjel. Det er ikke riktig.

Skattenivået i Norge er ikke spesielt høyt sammenlignet med andre land. Skattesystemet i Norge er såkalt regressivt – altså betaler de med høyest inntekt, en lavere andel av lønnen i skatt, enn det folk med lavere lønn gjør. Samtidig har norske husholdninger i realiteten fått mindre å rutte med de siste to årene. Mange merker effekten av dyrtiden, og det gjør at vi må styrke den felles velferden.

Næringslivet lider ikke spesielt mye mer under SVs skatteopplegg enn andres. Vi halverer den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften. Det er en langt mer uheldig skatt for både næringslivet og arbeidsplasser enn formuesskatten er.

SVs skatteopplegg er ikke tatt ut av løse luften. Vi følger en rekke av anbefalingene til Skatteutvalgets rapport. Vi vrir opplegget over fra å skatte inntekt, til å skatte formue og eiendom mer, slik at nettopp de med mest fra før skal dra det største lasset. Med lavere skatt på lave og vanlige inntekter, og høyere skatt på formue, er skattesystemet mye mer omfordelende enn det vi ser i dag. Det mener vi har en verdi i seg selv.

Og det trengs. Formuen til de som har mest, øker. Erna Solbergs åtte år ved roret i Norge var viktig for at det skulle skje. Den rikeste 0,1 prosenten i Norge eier nå nesten 13 prosent av den totale formuen i landet.

Folk flest rømmer ikke landet. Det vil være superrike som har lyst til å putte pengene sine i skatteparadiser. Vi vil stenge flest mulig hull i skattesystemet som muliggjør akkurat det. Og det er også noen av forslagene i vårt budsjett. Det er de veldig, veldig få superrike på toppen av samfunnets næringskjede, som drar til Sveits. Det er ikke på grunn av SV, det er fordi de selv vil bidra mindre til fellesskapet enn det som er rettferdig. Sånn skal en velferdsstat fungere.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.