Jonas Gahr Støre levnet ikke små- og mellomstore bedrifter ett ord i statsministerduellen på TV 2 søndag. Heller ikke tidligere har han vært særlig opptatt av disse bedriftene, og de omtales knapt i partiprogrammet til Arbeiderpartiet.

Elisabeth Isachsen Rye-Florentz
Elisabeth Isachsen Rye-Florentz (Foto: Privat)

Gründere, entreprenører eller jobbskapere er heller ikke nevnt.

For et parti som har arbeid til alle som jobb nummer én, er det rart.

Ifølge Arbeiderpartiet er det helt nødvendig med en mer aktiv stat for at vi skal klare å skape trygge arbeidsplasser i årene som kommer. En sterkere stat med en enda mer aktiv næringspolitikk er veien å gå, ifølge partiet, og verdiskapingen knyttes i hovedsak til bedrifter der staten er involvert.

Små- og mellomstore bedrifter utgjør rundt 99 prosent av alle selskaper i Norge, sysselsetter mer enn én million mennesker og står for i underkant av halvparten av verdiskapingen. Men de inkluderes altså ikke i ligningen. Ikke for å få flere folk inn i arbeidslivet og sysselsettingen opp, eller som en selvstendig drivkraft for økt verdiskaping.

Det er smått utrolig.

Skal det bli fart på sakene må staten være med å peke ut vinnerbedriftene, starte nye selskaper og sitte i styrene

Næringslivet skal det først og fremst settes krav til. Tøyles og temmes som en litt vill lillebror, men som kan være nyttig under visse forhold. For jobbene skal skapes i et magisk møte mellom stat og næringsliv, i et «kompaniskap» der statens muskler treffer næringslivets kreativitet. Skal det bli fart på sakene må staten være med å peke ut vinnerbedriftene, starte nye selskaper og sitte i styrene.

Et sterkere statlig eierskap og en stat som fører en mer aktiv næringspolitikk er ifølge Arbeiderpartiet en forutsetning for å få sysselsettingen opp.

Høyre fører en aktiv næringspolitikk i dag. Spørsmålet er bare om det er staten som skal være den primære jobbskaperen eller om man skal la statens bidrag i hovedsak begrense seg til gode rammebetingelser og penger og ressurser inn i virkemiddelapparatet.

Det viktigste vi gjør for å sikre vårt felles velferdsgrunnlag er å legge til rette for at flest mulig deltar i arbeidslivet, ikke at staten lager alle de trygge arbeidsplassene.

Skal vi skape nok jobber i dette landet må vi ha et bredt utvalg av bedrifter, arbeidsgivere og investorer.

Etter en global pandemi med et historisk dypt tilbakeslag i norsk økonomi er de aller fleste som ble permittert, snart tilbake i arbeid. Og det startes opp bedrifter som aldri før. Det er veldig bra. Et uttrykk for den enkeltes skaperkraft og kreativitet omsatt til arbeidsplasser. Det må vi hegne om, og disse bedriftene må anerkjennes som en stor del av løsningen for å få flere i arbeid og skape mer verdier.

At det spirer og gror overalt tyder også på at det at det er ganske trygt i Norge generelt. Takket være verdens mest utbygde velferdssystem er det heldigvis relativt trygt å starte sin egen bedrift i et forsøke på å lage sin egen, trygge arbeidsplass.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.