I min kronikk 24. august gikk jeg i rette med Høyres alternative fortellinger om økonomisk ulikhet i Norge. Forskningsminister Henrik Asheim kunne for eksempel ha beklaget at han har sådd tvil om ledende forskning om ulikhet. I stedet påstår han i sitt tilsvar i DN 25. august at SVs virkelighetsforståelse er gal.

La meg, for ordens skyld, sitere Statistisk sentralbyrå (SSB), som SV deler virkelighetsforståelse med:

Asheim påstår at jeg «merkverdig sjelden» snakker om SSBs offisielle tall. Hadde han lest eller forstått kronikken min, ville han sett at de tallene han etterlyser og selv prøver å støtte seg på, sier at veksten i realinntekter har fordelt seg skjevt under Solberg-regjeringen:

  • De som tjener minst («desil 1») har hatt en økning på bare 0,2 prosent, en økning på 400 kroner i årlig realinntekt etter skatt.
  • Tiendedelen som tjener mest, har hatt en økning på 6,1 prosent, eller 53.100 kroner.
  • Prosenten med aller høyest inntekt har hatt en økning på 14 prosent, eller 266.000 kroner.

Jo mer man tjener, jo mer har inntekten økt.

Kari Elisabeth Kaski
Kari Elisabeth Kaski (Foto: Aleksander Nordahl)

Problemet er at disse offisielle tallene bare viser toppen av isfjellet, og at den nye forskningen fra SSB, som forskningsministeren gir blaffen i, viser at bildet er enda langt verre enn dette.

Asheim vet at grunnen til at Gini-indeksen er lavere enn i 2015, er at det ble tatt ut ekstraordinært mye utbytte i 2015 på grunn av tilpasning til skattereform.

Sannheten er at ulikhetene er høyere etter åtte år med Solberg enn de var i 2013, uansett hvordan man vrir og vender på det.

Jeg vil likevel gi Asheim rett i en ting: Ulikhetene var for høye også under den rødgrønne regjeringen. Ulikhetene har hatt en økende trend siden 1980-tallet, og den nye forskningen viser at utviklingen har vært enda verre enn vi visste.

Jeg vet ikke med Høyre, men SVs holdning er å føre politikk i henhold til den kunnskapen vi har.

Det vi trenger da er kraftfulle grep i fordelingspolitikken. Vi må bygge ut velferden med blant annet gratis SFO, tannhelsereform og økt barnetrygd. Vi må satse på skole og arbeid. Og ethvert barn vil forstå at vi også må ta i bruk det viktigste fordelingspolitiske verktøyet vi har, nemlig å øke skattene for de rikeste, og redusere dem for lavere inntekter.

Det siste vi trenger er en regjering som ikke anerkjenner problemet, men som heller vil fortrenge eller forvrenge virkeligheten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.