«Sterk ideologi, men svake argumenter mot privat eldreomsorg», skriver DN om vår politikk i sin lederartikkel mandag 22. mai.

Når flere av oss blir eldre, som et fantastisk resultat av god velferdspolitikk, blir det også flere pleietrengende eldre. Det skjer samtidig som vi står overfor en rekrutteringskrise til velferdsyrkene. Dette er et problem for oss alle, et problem som må løses. God kvalitet i eldreomsorg forutsetter at vi klarer å beholde, utvikle og rekruttere ansatte.

Når høyresiden etterlyser mer konkurranse i eldreomsorgen, i tjenester hvor 80 prosent av kostnadene går til lønn og pensjon, så viser all erfaring fra Oslo før 2015, når høyresiden styrte, at det i hovedsak ble konkurrert på ansattes lønn og pensjon. Det er godt dokumentert, og ikke et løfte som DN antyder, at lønna til ansatte gikk vesentlig opp da sykehjemmene ble tatt tilbake i kommunal drift.

Når Høyres byrådslederkandidat på NRKs «Politisk kvarter» sier at han ved en virksomhetsoverdragelse kan love de «samme lønns- og pensjonsvilkårene som vi har i kommunen», så tror jeg alle skjønner at ansatte i Aleris ikke kommer til å få offentlig tjenestepensjon.

Jeg har ikke sett i noen av de løftene som kommer fra høyresiden som tilsier at vi ikke vil få det samme jaget mot bunnen i de ansattes vilkår som vi hadde før 2015. Snarere tvert imot. Siden høyresiden skal fjerne eiendomsskatten, vil kommunens eldreomsorg svekkes. Det vil gå ut over ikke-lovpålagte tilbud, som «rosa busser» og andre aktivitetstilbud som hever livskvaliteten til de eldre, det vil gå ut over den største budsjettposten: Lønn og pensjon.

Når problemet er å rekruttere folk, så er dette en dårlig løsning.

Ideelle og private velferdsleverandører har en viktig rolle i velferden. Særlig i nisjefunksjoner hvor private har kompetanse det ikke er hensiktsmessig å opparbeide seg i det offentlige. I bydelene er det private driftere av brukerassistert personlig assistanse (BPA). Vi så også under pandemien at private aktører var et viktig supplement.

Det er riktig som DN skriver at ideelle aktører som Kirkens Bymisjon og Diakonhjemmet drifter flere sykehjem i Oslo. Faktisk er åtte av de 14 sykehjemmene som før ble driftet av kommersielle, nå drevet av private ideelle. Det er et viktig og riktig supplement.

Men kommunen må kunne styre innretning, kapasitet og utvikling av eldreomsorgen, kunne se tjenestene fra flere sektorer i sammenheng. Det gir bedre styring av kommunens totale ressurser, det vil gi bedre kvalitet i tjenestene.

Vi ville for eksempel ikke kunne ha reorganisert helsehusene like raskt dersom Ullern fremdeles var kommersielt drevet.

Det var «sterk ideologi», som DN kaller det, når høyrebyrådet før 2015 la ned forbud mot kommunale barnehager i Oslo, og sørget for at flertallet av byens sykehjem var privat drevet. Det innebar blant annet at kommunen ikke lenger driftet kjernen i eldreomsorgen, men ble redusert til en oppdragsgiver. Da ble det ikke bare vanskelig å styre eldreomsorgen, det ble også vanskelig å holde noen ansvarlig for feil og mangler i eldreomsorgen.

Jeg opplever og forventer at byrådet holdes ansvarlig for kvaliteten i byens eldreomsorg. Vi mener lønn og gode vilkår for ansatte fører til bedre kvalitet. Det burde være selvsagt også for DN.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.