Etter press fra SV utreder nå regjeringen hvordan de skal begrense eller kaste ut private, profesjonelle velferdsleverandører i Norge. Disse leverer i dag gode tjenester innen blant annet eldreomsorg, barnevern og barnehager, med kompetanse, kvalitet og kapasitet som vi sårt trenger.

For Høyre spiller det ingen rolle om barnehage, sykehjem eller andre velferdstjenester leveres av kommersielle, ideelle eller kommunale virksomheter, så lenge tjenesten er god, brukerne fornøyde og de ansatte har anstendige lønninger og arbeidsforhold.

Heidi Nordby Lunde
Heidi Nordby Lunde (Foto: Petter Berntsen)

Kvaliteten er viktigere enn hvem som leverer den.

Dersom private leverer gode tjenester og går med et rimelig overskudd, er det et sunnhetstegn, ikke noe som skal bekjempes. Det sikrer videre drift, innovasjon, investeringer, ikke minst anstendige lønns- og arbeidsbetingelser for de ansatte.

Da Høyre styrte i Oslo, fikk vi til en positiv kvalitetsspiral gjennom at både private og kommunale konkurrerte. Dette løftet kvaliteten på sykehjemmene i hele byen. Min mormor bodde på Paulus sykehjem, som ble omtalt som Norges beste, drevet av private Attendo. De forklarte at overskuddet deres skyldtes at de hadde fått kontroll på turnusene, redusert overtid og jobbet for å få ned sykefraværet.

De organiserte seg rett og slett bedre.

Kommunale sykehjem lærte av de private, og det er denne positive spiralen konkurranse og mangfold i sektoren fører til.

Med Ap i byråd og partiet Rødt på vippen har Oslo kommune bestemt at private, profesjonelle aktører, som svenske Attendo, er uønsket. Attendo har nå trukket seg helt ut av Norge, men konkurrerer om å levere den beste eldreomsorgen i Finland, Danmark og Sverige.

Det Ap har gjort i Oslo, ønsker de nå å gjøre i resten av Norge.

Det offentlige kjøper varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for 520 milliarder kroner årlig fra private. De kan gå med så mye overskudd de vil. Men de tjenestene som berører oss nærmest, skal altså ikke få ha profesjonelle, private aktører.

Overskuddet private kan ta ut, baserer seg på hvordan det offentlige priser sine egne tjenester. Dersom en privat kan ta ut «superprofitt», som for øvrig Velferdstjenesteutvalget konkluderte med at nesten ikke fantes, så er det fordi de driver mer effektivt enn de offentlige.

Les utvalgsleder Kåre Hagens innlegg: Å kalle dem profitører er en fornærmelse

Det er prisgapet mellom en dårlig drevet tjeneste og en mer effektiv tjeneste som utgjør «profitten».

Det man burde være bekymret for, er jo kvaliteten i de offentlige tjenestene. Vi får ikke bedre tjenester til vanlige folk av at profesjonelle velferdsleverandører skyves ut.

Norlandia Care driver Oppsalhjemmet i Oslo. De har utviklet en metodikk for å redusere medisinbruk hos eldre, noe som reduserer både feilmedisinering og tidlig død. Institute for Healthcare Improvement (IHI), verdens største helseforbedringsorganisasjon, konkluderte med at de aldri hadde sett et sykehjem med et så høyt pasientsikkerhetsnivå, og ønsker å spre metodikken globalt.

SV er altså en pådriver for å forby Norlandia i Norge, og Ap og SP følger etter.

Det var private som bygget opp barnehagekapasiteten i Norge for å innfri målet om full barnehagedekning. Det var private som raskt bygget opp kapasiteten med asylmottak da vi plutselig fikk 30.000 flyktninger i 2015. Under pandemien inngikk Oslo kommune avtale med Aleris og Dr. Dropin for å få nok kapasitet til blant annet testing.

Hvis private er gode nok i krise, så må de være gode nok ellers. Hvis ikke risikerer vi å miste den kompetansen og kapasitet de kan tilby, enten det er under helsekrise, barnehagekrise eller flyktningkrise.

Det Ap har gjort i Oslo, ønsker de nå å gjøre i resten av Norge

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.