En velfungerende privat sektor gagner også offentlig sektor

Diskusjonen som Kalle Moene og Steinar Juel har hatt i Dagens Næringsliv om privat og offentlig sektor, har sirklet rundt to påstander som Moene har fremsatt.

Den ene påstanden er at den «rådende oppfatningen (er at) verdiene blir skapt i privat sektor, mens offentlig sektor bare forbruker verdier produsert i private virksomheter», og at dette er noe vi to mener. Moene forsøker å belegge dette med tre–fire sitater han har hentet fra artikler og blogginnlegg som vi har skrevet.

I Civita skriver vi flere hundre artikler hvert år. Det går sikkert an å finne noe som er feil. Men sitatene han gjengir, viser først og fremst at vi mener at det er viktig at Norge har en sterk og konkurransedyktig privat sektor. Det står ikke noe om at det kun er privat sektor som skaper verdier, eller at offentlig sektor bare forbruker verdier.

Det er dessuten ikke vanskelig å finne eksempler på artikler der vi har skrevet om offentlig sektors bidrag til produktivitetsveksten.

Den andre påstanden er at det ikke er noen avgjørende forskjell mellom privat og offentlig sektor.

Dette er både Steinar Juel og vi uenige i. Vi mener blant annet at privat sektor, som er utsatt for konkurranse og må tjene penger for å overleve, er en sterkere driver for innovasjon og produktivitetsutvikling enn offentlig sektor kan være.

Høyt konsum, i privat eller offentlig sektor, er avhengig av høy verdiskaping. Derfor er nivået på og veksten i velferdstjenestene også avhengig av en godt fungerende privat sektor.

I en lukket økonomi kan det offentlige eie og drive alt. Det er det vel knapt noen som tror på lenger. I en åpen økonomi er et fungerende privat næringsliv viktig for innovasjon og omstilling. Spørsmålet er hvor stor verdiskapingen totalt sett hadde blitt, hvis vi bestemte at alt skulle være offentlig, og at ingen varer og tjenester skulle omsettes i et marked der prisene ble bestemt av etterspørselen?

Ville det for eksempel blitt mer innovasjon og verdiskaping dersom offentlig sektor overtok eierskapet og driften av fiskeriene?

Ville det for eksempel blitt mer innovasjon og verdiskaping dersom offentlig sektor overtok eierskapet og driften av fiskeriene?
Kristin Clemet og Mathilde Fasting

Vi tror ikke det.

Privat sektor danner over tid grunnlaget for velstanden. Offentlig sektor bidrar med den verdiskapingen som skjer der vi politisk har bestemt at det offentlige skal eie og drive.

Det kan virke som om Moene har gått tom for argumenter i diskusjonen med Steinar Juel. Moene vender derfor tilbake til utgangspunktet og serverer noen løsrevne sitater som skal vise at vi er agitatorer som sprer myter, mens Juel er økonom og derfor forstår hvordan tingene henger sammen.

Faktum er at Juel og vi er enige om at det skapes verdier i offentlig sektor, og at det er viktige forskjeller på privat og offentlig sektor.

Dessuten er vi også økonomer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.