Onsdag våknet vi opp til et velregissert skatteangrep på fornybarbransjen. Overraskende, men ikke helt uventet for en bransje som i stadig stigende grad er blitt vant til stramme og ustabile rammebetingelser. Med regjeringens siste grep vil marginalskatten på hver kilowatt-time over 70 øre bli beskattet med 90 prosent. Det kan vi like eller mislike, men de fleste vil være enige i at dette er ganske heftig.

90 prosent marginalskatt på vannkraft vil slå kraftig inn på lønnsomheten i nye prosjekter. Investorer lever som kjent ikke bare på gode ønsker om mer fornybar produksjon til folket. Deres investeringsmidler styres av avkastning og nå peker pilen rett mot fossile investeringer. Kraftbransjen ber ikke om særordninger, men vi forventer en energinøytral beskatning som underbygger våre klimamål. Her er regjeringen ute på ville veier når de i dagens forslag gir fossile energikilder full skjerming mot økt grunnrenteskatt og «høyprisbidrag». Vi skal ikke nevne rause gavepakker til fossil industri, bare nevne at vi nå får 78 prosent marginalbeskatning for fossil energi mot 90 prosent for vannkraft over 70 øre. Hvem tjener på denne forskjellen? I alle fall ikke det norske klimaregnskapet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.