Denne uken presenterte næringsminister Jan Christian Vestre regjeringens batteristrategi. Strategien er utviklet med innspill fra næringsliv, organisasjoner, kommuner og NTNU. At Norge får en batteristrategi, er et godt skritt i riktig retning. NTNU ønsker å bidra til at batterinæringen blir bærekraftig og vellykket i Norge. Derfor venter vi nå spent på en handlingsplan.

Vi kommer ikke utenom batterier

Batterier er en helt nødvendig komponent for å lykkes med den grønne omstillingen. Fornybar energiproduksjon er som kjent variabel, og mange steder i verden vil batterier spille en viktig rolle for lagring av fornybar energi og kutting av utslipp fra biltrafikk og skipsfart.

En forventer derfor en enorm økning i etterspørselen etter batteripakker i nær fremtid. I dag produseres cirka 85 prosent av alle batterier i Asia, men det er stor politisk vilje i Europa for å etablere batteriproduksjon og virksomhet langs hele verdikjeden. Derfor behøves også en batteristrategi.

Store krav, men unik mulighet

Batteriene som trengs for å bidra til lavere CO2-utslipp, må produseres med lavest mulig forbruk av energi og råvarer. Produksjonsprosessen må være effektiv, automatisert og med strenge kvalitetskriterier. Batteriene må konstrueres slik at materialene effektivt kan resirkuleres.

Norge har et godt utgangspunkt for dette fordi vi har fornybar energi og høy kompetanse innen sentrale områder som materialteknologi, prosessindustri og elektrokjemi. Vi står overfor en unik mulighet for etablering av en ny, landbasert industri, forutsatt at bedriftene kan finne kvalifisert arbeidskraft og sikre råvarer.

Vil trenge mer enn to tusen nye batteriteknologer

Det trengs åpenbart en meget stor økning i utdannelse og etterutdanning av ingeniører, sivilingeniører og doktorgradskandidater innen batteriområdet. Bare med de til nå tre planlagte fabrikkene til Freyr Batteries, Morrow Batteries og Beyonder vil det være behov for minst to tusen personer med utdannelse fra høyskole eller universitet innen 2025!

Stort kompetansebehov

Hver av disse batterifabrikkene trenger 1500–2000 ansatte i produksjonen. Dette er en ny og avansert industri som trenger kompetanse på bachelor-, master- og doktorgradsnivå for å lykkes og for i første omgang å kunne skape 5000–6000 arbeidsplasser. Dette er derfor en sektor der antall arbeidsplasser avhenger av tilgang på ingeniører. Etterspørselen etter batterier er doblet siden 2018 og forventes å øke drastisk frem mot 2035. Potensialet for flere fabrikker i Norge er derfor stort.

Skal Norge lykkes med den planlagte storskala batteriproduksjonen, trenger vi veldig mange flere ingeniører med spesialisering innen batteriområdet enn det vi utdanner i dag.

Utdannelse og forskning blir avgjørende

For å klare dette må vi løfte sammen. Vi trenger utdannelsestilbud ved universitet, høyskoler og fagskoler. Det må utvikles mer etter- og videreutdannelsestilbud enn i dag. Ved universiteter og høyskoler må vi ansette flere professorer med riktig bakgrunn, og laboratoriekapasitet må bygges ut.

Det trengs en betydelig satsing på phd-utdannelse fordi både næringsliv, forskningsinstitutt og universitet trenger forskningskompetanse for å være internasjonalt ledende innen batteriteknologi. Phd-utdannelse innen batteriteknologi gir også forskning som bidrar til utvikling av master- og prosjektoppgaver og skaper ny kunnskap.

Venter utålmodig

NTNU er Norges største utdannelsesinstitusjon for sivilingeniørutdannelse og doktorutdannelse innen teknologi, og vi er store innen ingeniørutdannelse. Derfor kommer en stor andel av dem som skal ansettes innen batteriverdikjeden, til å være utdannet fra NTNU. Vi er i gang med utvikling av nye emner og spesialiseringer rettet mot batteriverdikjeden, men for å få opp kapasiteten tilstrekkelig er det behov for nye studieplasser (600 på landsbasis) og en betydelig oppskalering av forskningsinnsatsen innen batteriområdet.

Vi støtter regjeringens ambisjon om oppskalering i batteristrategien, men mener det haster med konkretisering.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.