Styringsrenten er nå oppe på 1,25 prosent, og det blir ikke den siste renteøkningen, hverken i år eller neste år. Det kommer alle som har lån, til å merke.

Tina Bru
Tina Bru (Foto: Per Thrana)

At renten skal opp, er ikke noe nytt, og er heller ikke regjeringens feil. Men det er et politisk ansvar å sørge for at den ikke øker mer og raskere enn absolutt nødvendig. Da må politikerne ta tøffe valg, prioritere riktig og holde igjen på både offentlig pengebruk og oljepengebruk.

Derfor er det merkelig at både finansministeren og statsministeren deler denne bekymringen, uten at politikken deres og budsjettenigheten med SV bærer preg av det.

Fra da regjeringen la frem sitt reviderte budsjett til nå, har prisene økt enda mer enn vi trodde de ville gjøre. Norge opplever den høyeste inflasjonen siden 1988, og tall viser at mange nordmenn er bekymret for egen økonomi. Denne bekymringen tar vi på alvor, og foreslo derfor i vårt alternative, reviderte budsjett å bruke 5,4 milliarder oljekroner mindre.

Hvis budsjettet ikke bidrar til å dempe presset i økonomien, kan vi risikere at en større del av innstramningen må skje ved at Norges Bank tar ansvar og øker renten. Da risikerer folk og bedrifter å måtte betale dobbelt opp for regjeringens manglende prioriteringer: én gang over skatteseddelen, og en gang til i form av økt rente.

Da risikerer folk og bedrifter å måtte betale dobbelt opp for regjeringens manglende prioriteringer

Høyre brukte også oljepenger da vi satt i regjering, og jeg har merket meg at dette argumentet brukes av flere for å si at vi ikke er i noen posisjon til å være bekymret over oljemilliardene som pøses inn i norsk økonomi. Men få kriser er like, og må derfor håndteres ulikt.

Vi kom oss gjennom flyktningkrisen, oljeprisfallet og koronakrisen på en god måte. Delvis takket være oljepenger – så ærlige er vi.

Oljeprisfallet førte til stor arbeidsledighet, særlig på Vestlandet, og krevde motkonjunkturtiltak. Flyktningkrisen gjorde at vi på kort tid måtte øke kapasiteten i mottaksapparatet, blant annet. Koronakrisen krevde enorme summer for å forhindre at bedrifter gikk konkurs, og for å tilrettelegge for at færrest mulig skulle miste jobben. Penger ble brukt til å holde hjulene i gang, med andre ord. Det var en helt annen situasjon, hvor inflasjon og risiko for renteøkninger ikke var til stede. Høyre har tilpasset politikken og oljepengebruken til mange kriser, og det må også denne regjeringen klare.

Nå står vi i en helt annen situasjon, hvor norsk økonomi går så det suser. Det er høyt kostnads- og prispress, høy lønnsvekst, stigende oljepris og svakere kronekurs. Da må vi holde igjen.

Renteøkningen er den største enkeltkostnaden som treffer folk, familier og bedrifter. For en familie med tre millioner kroner i lån, betyr én prosent høyere rente 30.000 kroner mer i renteutgifter hvert år, eller 2500 kroner per måned. 2500 kroner mindre å rutte med i måneden merkes godt på de aller fleste familiers budsjett.

Derfor mener jeg at regjeringen burde vært flinkere til å omprioritere, og strukket seg lenger for å få oljepengebruken på et lavere nivå. Dette kommer til å bli en kjempeutfordring for alle partier i årene fremover, fordi det blir trangere.

Men vel så viktig som hvor mye penger vi bruker, er hva pengene brukes på. Jeg mener for eksempel det er feil å bruke tid og penger på å reversere fylker, kommuner, domstolsreformen, jernbanereformen, fritt behandlingsvalg og lærerspesialistordningen.

Høyre mener regjeringen må prioritere det viktigste først. For folk handler det om å dempe risikoen for at renten stiger mer og raskere enn nødvendig. For næringslivet handler det om å få tilgang på mennesker med riktig kompetanse. På begge disse områdene trekker Støre-regjeringen Norge i feil retning. De reduserer tilgangen på arbeidskraft ved å stramme inn reglene for bemanningsbransjen, og øker presset på renten ved å bruke for mye oljepenger.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.