I fjor advarte jeg i DN om statlig risikokapital på villspor, og i år ser det ut som om ingenting stemmer for regjeringen på dette området. Timingen er katastrofal. Norge er i omstilling og verden i rask endring. Leo Grünfelds kritikk av det kommende statlige fondet Fornybar AS (DN 8. november) og de foreslåtte endringene i Investinor aktualiserer behovet for en skikkelig gjennomgang av hele området.

Regjeringen i Sverige klarte dette i løpet av et år, gjennom utredningen «En fondsstruktur för innovation och tillväxt», høring, meldingen «Staten och kapitalet» og påfølgende beslutning i riksdagen med 95 prosent av stemmene.

Grunnen til den tverrpolitiske enigheten var at svenskene ba om en ekspertutredning ledet av en investor med 30 års erfaring, som la frem rasjonelle og praktisk gjennomførbare forslag som nå er i ferd med å realiseres.

Så vidt meg bekjent er ingen partier på Stortinget mot at staten har en risikoavlastende rolle for å motvirke markedssvikt og styrke vekstgründere med internasjonale ambisjoner. Mye taler for at dette bør være et ukontroversielt område for en klok politiker.

Gründeropprøret i DN fortjener honnør for en god og helhetlig analyse av både muligheter og problemer med norsk vekstpolitikk, og de setter også fingeren på behovet for mer venturekapital i Norge. Problemet er at alle synes å ønske mer kompetent kapital, men begge deler er paradoksalt nok mangelvare i et av verdens rikeste og mest utdannede land, i hvert fall for teknologiselskaper. Da må vi finne ut hvordan vi samtidig skal bygge og tiltrekke oss riktig kompetanse og sørge for et risikokapital- og skatteregime som er tilpasset en verden hvor eksponentiell teknologiutvikling er den nye normalen.

Det burde ikke overraske noen at 25 år med oljedrevet økonomi har etterlatt et kompetansegap når det gjelder industriell kompetanse innen nye fremvoksende områder som miljøteknologi, helseteknologi og digitale plattformselskaper, for å nevne noe. Det er nå i ferd med å endres, noe de unge gründeropprørerne selv beviser gjennom fremadstormende selskaper som Otovo Solar, Unacast, kolonial.no, IrisAI og No Isolation. Alle er de selskaper med internasjonale vekstambisjoner og som gamle Norge vil ha opp og frem.

Spørsmålet er hvordan vi best kobler denne typen lovende selskaper med kompetent kapital som kan få flere til å vokse stort med Norge som base. Vårt forslag er:

  • Bedre skattemessige vilkår for investeringer i tidlig fase, som KapitalFUNN, og en internasjonalt konkurransedyktig opsjonsbeskatning som lar gründerbedrifter rekruttere de beste hodene til Norge.
  • Statlig risikokapitalreform – utred gjennom en hurtig-NOU hele kapitalkjeden fra tilskudd, såkorn-, venture-, og ekspansjonskapital, inkludert Innovasjon Norge, Investinor, Argentum og Fornybar AS. Grünfelds argumenter viser at det er mange fallgruver som må tas på alvor.

Vi trenger en offensiv og sammenhengende politikk som overlater utvelgelse og utvikling av vekstselskaper til private investorer, uten andre politiske føringer enn best mulig kompetanse og track record.

Daniel Ras-Vidal, daglig leder i Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge – et bransjeforum i Abelia(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.