Innlegg: Grønt skifte i verdensrommet – innovasjon og nye arbeidsplasser

Samfunnets økonomi og utvikling er avhengig av at man også i verdensrommet håndterer gamle synder. Eksisterende og nye satellitter må styres for å unngå kollisjoner, og det må utvikles robotiserte systemer for fjerning av romsøppel.

Vår geografiske posisjon langt mot nord gir oss unike fortrinn for overvåkning og kontroll av satellitter i polar bane, særlig fra Svalbard, Tromsø og Andøya. Her fra Andøya Space center i 2017.
Vår geografiske posisjon langt mot nord gir oss unike fortrinn for overvåkning og kontroll av satellitter i polar bane, særlig fra Svalbard, Tromsø og Andøya. Her fra Andøya Space center i 2017.Foto: Tore Meek/NTB
Publisert 18. July 2021, kl. 10.11Oppdatert 18. July 2021, kl. 10.11