Rasmus Astrup, forskningssjef, og Ryan Bright, seniorforsker, Nibio

Deler av skogen kan gå til drivstoff

Utnyttelse av restmaterialer fra skog til energiproduksjon er et godt klimatiltak.

Publisert: Oppdatert:

Når det gjelder produksjon av biodrivstoff fra norsk skog, fokuserer alle seriøse aktører – både innen forskning og industri – på bruken av restmaterialene, og ikke på hogst av skog til energiproduksjon. Her fra skogshogst i Mo i Rana.
Når det gjelder produksjon av biodrivstoff fra norsk skog, fokuserer alle seriøse aktører – både innen forskning og industri – på bruken av restmaterialene, og ikke på hogst av skog til energiproduksjon. Her fra skogshogst i Mo i Rana. (Foto: Linda Helen Næsfeldt)