Arbeiderpartiet vedtok i juni 2018 å si nei til EUs fjerde jernbanepakke. DN kritiserer Arbeiderpartiet på lederplass den 6. august for å være utydelig på dette dersom det blir et maktskifte etter valget. Kritikken burde helles rettes mot regjeringen, som har tvunget gjennom en ideologisk motivert og splittende jernbanepolitikk som ikke er bærekraftig gjennom skiftende politiske flertall.

Sverre Myrli
Sverre Myrli (Foto: Peter Mydske)

I slutten av mai i år vedtok Stortinget, med 43 mot 42 stemmer, å implementere EUs fjerde jernbanepakke i norsk rett. Det var Frp som til slutt sikret det nødvendige flertall for at EU skal bestemme over norsk jernbanepolitikk. Kanskje ikke så rart, siden dette innebærer en sementering av høyresidens ønskedrøm om å nedmontere vår felleseide norske jernbane.

Hensynet til de togreisende og de ansatte har ingen betydning. Regjeringens politikk er et ideologisk prosjekt

Høyres Linda Hofstad Helleland ledet Stortingets transportkomité i 2014 og fortalte til VG at hensikten bak regjeringens jernbanepolitikk var å «skvise så mye tannkrem ut av tuben at Ap ikke får puttet det tilbake.» Utsagnet viser hvor ideologisk drevet høyresiden kan bli når den får makten over jernbanen.

Hensynet til de togreisende og de ansatte har ingen betydning.

Regjeringens politikk er et ideologisk prosjekt som ikke har ført til et bedre transporttilbud, hverken for mennesker eller gods. Den såkalte jernbanereformen har til nå kun ført til en fragmentering av ansvar, flere direktørstillinger, høye lederlønninger, utrygghet for de ansatte og nedgang i frakt av gods på jernbane.

Til nå vet vi at reformen har kostet minst 1,3 milliarder kroner. I denne summen inngår ikke koronastøtte til de ulike togselskapene.

Regjeringens politikk betyr at vår felleseide norske jernbane nå må konkurrere med private, utenlandske aktører om banestrekninger og eventuelt leie tog og skinner og billettsystem hvis de vinner konkurransen. Konkurranse kan ofte være bra, men norske jernbanestrekninger er lite egnet for dogmatisk markedstenkning.

Derfor vil Arbeiderpartiet sikre offentlig eierskap og kontroll i jernbanesektoren og stoppe konkurranseutsetting og oppsplitting. Og derfor sier vi nei til EUs fjerde jernbanepakke, som stiller krav om anbud ved tildeling av kontrakter der det offentlige subsidierer jernbaneruter.

Høyreregjeringen har gjennom jernbanereformen allerede lagt grunnlaget for konkurranseutsetting, oppsplitting og privatisering i Norge. Først og fremst må vi se om det blir et nytt stortingsflertall etter valget, for hvis de fire partiene som har vedtatt jernbanepakka får flertall, er det jo ikke tvil om hvordan dette blir.

Vår løsning for et bedre togtilbud for de reisende er å bygge mer moderne jernbane, kjøpe flere tog og sette opp flere avganger.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.