PostNord, en av Norges største logistikkaktører, fortalte nylig at de vurderer å flytte sin godsterminal i Kristiansand fra jernbanens terminal til en terminal langs E18 øst for Kristiansand.

Dette er talende for hva som skjer: Veiene blir stadig bedre, vogntogene lengre, slik at mer gods kan fraktes raskere, grønnere og billigere på veien. Mens jernbanen fremdeles bruker den samme tiden mellom de to byene, kan vi glede oss over bedre, sikrere og raskere veier.