Hvordan skal byene kutte utslipp, få ned bilkøene, sikre penger til kollektivtrafikk og gi byene bedre luft? Det er en av de store utfordringene i byer i Norge. Regjeringen har nå fått et tullesvar på bordet: La nullutslippsbilene betale mer!

I høst foreslo et regjeringsoppnevnt utvalg å fjerne elbilrabatten i bomringene (i rapporten «På vei mot et bedre bompengesystem»). Jeg mener utvalgets forslag ville gi færre elbiler, mer luftforurensning og støy og høyere klimagassutslipp.

Det eneste utvalget treffer på, er å sikre mer penger i kassen.

Forslaget fra utvalget er åpenbart feil svar når utfordringen er hvordan regjeringen skal halvere klimagassutslippene fra transport innen 2030. Utvalget leverer en besvarelse med grove feil og svakheter, ganske enkelt fordi det er grove feil i oppgaven som regjeringen har gitt.

«Det finnes ikke dumme spørsmål, bare dumme svar» er ordtak, men i denne saken er det spørsmålet fra regjeringen som rett og slett er for dumt.

Regjeringen ba utvalget om å finne ut hvordan man kan få mer penger i kassen fra bompenger uten å ta hensyn til miljøkonsekvensene av forslagene.

Daværende samferdselsminister Jon Georg Dale sa eksplisitt i mandatet at utvalget ikke skal vurdere konsekvenser for utslipp eller miljø. Regjeringen har dermed bedt om forslag til endringer i et sentralt virkemiddel for å redusere klimagassutslipp, uten at utvalget får lov til å vurdere konsekvensene for klimagassutslipp. Det er egentlig ikke til å tro.

Lan Marie Berg
Lan Marie Berg

Oppdraget er heller ikke i tråd med statens egen utredningsinstruks, fordi utvalget blant annet ikke har vurdert de negative virkningene av forslaget. Det holder ikke mål som beslutningsgrunnlag. Jeg vil ikke kritisere utvalgets arbeid, for de har levert akkurat det det er blitt bedt om.

Selv om utvalget ikke har vurdert konsekvenser for klimagassutslipp eller miljø, har det noen betraktninger om virkemidler. Utvalget peker på at avgifter, heller enn bompenger, bør brukes til å nå klimamål. Men det har ikke utredet hvordan avgifter kan brukes for å nå klimamålene:

  • Hvilke avgifter bør endres?
  • Hvor høye må avgiftene være for å nå klimamålene?
  • Må avgiftene innføres før elbilfordelene fases ut i bomringen?
  • Hva blir effektene på klimagassutslippene hvis man ikke innfører disse avgiftsendringene?

Det vet ikke utvalget. Det ble bedt av Samferdselsdepartementet om å ikke utrede skatter og avgifter.

Utvalget vet derfor ikke hva nivået på avgiftene må være for å oppnå klimamålene eller om de vil være en mer effektiv måte å nå klimamålene på.

Det er dermed heller ikke grunnlag for å trekke en konklusjon om å avvikle elbilfordelene i bomringen. Det er en rekke slike grove svakheter ved utvalgets rapport.

Nesten hele bystyret i Oslo er enige om klimamålene vi jobber mot og er klar over at de vil kreve nye tiltak. Bystyret, med unntak av Frp og FNB, har vedtatt at «Summen av bompenger, parkeringsrestriksjoner, innstramninger i kjøremulighetene må opp på et nivå som er tilstrekkelig til å nå målene om å kutte klimagassutslipp og redusere biltrafikken».

For å nå klimamålene må vi være forberedt på at det blir dyrere å kjøre fossilbil.

Også elbiler skal betale mer, men prisforskjellen mellom elektriske og fossile biler må øke. Dette ble også bekreftet av en rapport som Norconsult presenterte i fjor. Takstene for fossile biler må øke kraftig frem mot 2030, slik at det til slutt ikke vil kjøre fossile biler i Oslo.

Mindre trafikk og overgang til elbiler er en suksesshistorie i Oslo og andre storbyer. Vi kutter klimagassutslipp, luftforurensningen har gått ned og gatene tas tilbake av folk og byliv. To av tre Osloborgere mener at klimamålene gjør byen til en bedre by å bo i. Denne utviklingen vil vi skal fortsette.

Jeg regner med at regjeringen selv også innser de klare svakhetene i rapporten og snarest mulig legger den i en skuff.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.