Oslo SVs stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski er i kronikk i DN 28. mai ærlig på hvordan hun vil fordele samferdselsmilliardene i årene som kommer. Lønnsomme veiprosjekter på Vestlandet skal skrotes til fordel for enklere ferdsel til og fra Oslo sentralstasjon.

Hordfast vil, etter at Rogfast er ferdigstilt, gjøre veien mellom Bergen og Stavanger fergefri. Hordfast er et av landets mest lønnsomme samferdselsprosjekter. Statens vegvesen opererer med 13 milliarder kroner i «overskudd» for samfunnet når kostnadene er betalt, stikk motsatt av Kaskis påstand i DN om at Hordfast er ulønnsomt.

Ikke bare sørger fergefri E39 for kortere reisetid, prosjektet sørger også for at vi Vestlendinger slipper å betale dyre fergebilletter i evig tid.

Resultatet av SVs transportpolitikk er stikk i strid med det de fleste av oss ønsker å oppnå med vårt politiske virke: en stadig sterke konsentrasjon av mennesker, kapital og infrastruktur rundt hovedstadsområdet. Vi som bor i andre deler av landet prøver etter beste evne å ruste våre landsdeler for en fremtid med arbeidsplasser i distriktene, levende bygder og byer, med infrastruktur som knytter oss sammen.

SV er når som helst velkommen på dette laget.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.