I DN 24. august avdekker Ole Andreas Hagen i PostNord dårlig innsikt i veiprosjektet fergefri E39. Fergefri E39 fører nemlig ikke til at andre prosjekter blir skjøvet ut i tid.

Oslo Economics la nylig frem en rapport som viste at dersom prosjektene i første periode av Nasjonal transportplan (NTP) ble dyrere enn antatt, ville det bety at prosjekter i andre periode måtte utsettes – og det er jo nettopp i andre periode fergefri E39 ligger inne.