Europa satser på tog. I 2029 åpner Femern Bælt-tunnelen mellom Tyskland og Danmark. Når toget da bruker kun 2,5 timer mellom Hamburg og København, vil det skape ringvirkninger for hele transportkorridoren opp mot Norge – vel å merke om vi er koblet tilstrekkelig på.

Tunnelen vil skape en helt ny dynamikk og gjøre København til et nav, ikke bare i Norden, men i hele Nord- Europa. Det vil bli kortere å reise fra Malmö til Hamburg i tid enn å reise til Stockholm, for ikke å snakke om til Oslo. I tillegg vil kapasiteten for gods på tog øke betydelig.

Dette vil legge til rette for økt samarbeid og økonomisk utvikling mellom Øresunds-regionen og Nord- Tyskland. Samtidig ser vi her hjemme at utbygging av vår viktigst jernbanetrasé mot Europa, Østfoldbanen, stadig forsinkes. Dette vil på sikt få enda større miljømessige og økonomiske konsekvenser for Norge etter hvert som tog blir en stadig viktigere del av EUs «Grønne giv».

Vi må være med når våre viktigste samarbeidsland, Sverige, Danmark og Tyskland blir stadig tettere knyttet sammen. I dag har vi ikke engang nattog til København.

Sverige og Tyskland er våre viktigste eksportforbindelser. Forbindelsen ned mot kontinentet er derfor ikke bare viktig for Østlandet, men for hele Norges eksport. Vi vil derfor oppfordre regjeringen til å sette i gang en bred utredning om hvilke konsekvenser åpningen av Femern Bælt-tunnelen kan få for Norge.

Bedre forbindelser i Europa gir muligheter for Norge, men de kan også blir en utfordring for oss dersom vi ikke er tett nok koblet på fremtidens transportmønstre. Dette gjelder både for personer og gods. På samme tid må det settes i gang kortsiktige forbedringer i samarbeid med Sverige på strekningen Oslo–Göteborg. Vi må se på hvilke flaskehalser som kan utbedres raskt mens vi venter på full utbygging av dobbeltspor.

Hvis vi ikke trår til nå, risikerer vi at Norge står igjen på perrongen mens våre naboland og viktigste europeiske handelspartnere blir stadig mer knyttet sammen med et effektivt, miljøvennlig og moderne jernbanetilbud.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.