I et innlegg i DN 3. februar stiller vi spørsmål ved om verdens toppledere er klare for grønn kapitalisme. Vi argumenterer for at det fortsatt er den kortsiktige, profittmaksimerende kapitalismen som rår. Partner Aase Aamdal Lundgaard i Deloitte svarer med at «PwC svartmaler om grønn kapitalisme» (DN 5. februar).

Lundgaard mener bildet er lysere og viser til at halvparten av topplederne de har spurt er enige i at det å «håndtere klimaendringene må være øverst på prioriteringslisten for deres generasjon». Men tallet fanger ikke opp hvordan klima prioriteres i forhold til den mer tradisjonelle agendaen for en profittsøkende leder.

I diskusjonen om topplederes innsats for klima, er vi nødt til å se holdninger opp mot faktiske handlinger og prioriteringer. Da er vår erfaring at tallene ikke viser det samme, positive bildet. Det er imidlertid et selvstendig poeng at også «halvparten» er altfor få.

Våre tall viser også at verdens toppledere er mer opptatt av klima enn for bare få år siden. Men hovedfokuset i denne debatten bør dreie seg om at det totalt sett gjøres for lite. Mange gjør mye bra, men omstillingen går for sakte.

Vi mener det gjenstår et krafttak i næringslivet før vi kan snakke om en reell grønn og bærekraftig kapitalisme. Vi trenger en reform av kapitalismen, hvor næringslivet integrerer bærekraft i virksomhetsstyring og strategi. Det krever at ord følges opp med handling og forpliktelser.

Deloitte viser til flere gode eksempler på ord, men det vi etterlyser er handling og forpliktelser.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.