En annen trio av teknologer, fra digitalbyrået Creuna, melder seg på i debatten om mulig butikkdød hvis handelsnæringen ikke øker den digitale innovasjonstakten.

De hevder jeg synes utviklingen går for fort. Tvert imot synes jeg utviklingen går for sakte.