Store utenlandske oljeselskaper som Shell og Exxon selger seg ned på norsk sokkel. Det rimer ikke helt med påstander om subsidier. Så la oss sammenlikne skattesystemet på sokkelen og på land.

 Professor i petroleumsteknologi ved UiS Petter Osmundsen.
 Professor i petroleumsteknologi ved UiS Petter Osmundsen. (Foto: Tommy Ellingsen)

For å forstå skattesystemets virkemåte, må man se helheten og hvordan det slår ut for faktiske prosjekter.