Innlegg: Blindsoner for nasjonal sikkerhet

Eksport av personsensitive, offentlige data om bompengepasseringer kan utgjøre sårbarheter som trusselaktører kan utnytte.

Bompengeselskapet Ferde fikk gebyr ulovlig å ha overført personopplysninger om norske bilister til Kina.
Bompengeselskapet Ferde fikk gebyr ulovlig å ha overført personopplysninger om norske bilister til Kina.Foto: Marit Hommedal/NTB
Publisert 30. August 2021, kl. 11.51Oppdatert 30. August 2021, kl. 13.15