Korttenkt tysk energipolitikk gjør at det smerter for hele Europa når Putin skrur igjen gasskranene. Energisikkerhet er igjen på alles lepper. Løsningen synes åpenbar: På kort sikt gjenåpnes kullkraftverk og levetiden på atomkraftverk forlenges. På lengre sikt blir det enda viktigere med flere vind- og solanlegg og batterifabrikker.

Ingvil Smines Tybring-Gjedde
Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Foto: Aleksander Nordahl)

Dermed oppstår paradokset: Europa vil gå fra et fossilt, til et fornybart energisystem, men vi risikerer at dette nye energisystemet vil være mye mer avhengig av Kina og Russland enn dagens system.

Årsaken er mineraler: Et fornybart energisystem er særdeles avhengig av mineraler, mineraler som av EU defineres som kritiske. Uten disse vil europeisk økonomi bråstoppe. Det grønne skiftet øker denne avhengigheten: Et vindkraftverk trenger ni ganger mer mineraler enn et tilsvarende gasskraftverk. En elbil trenger seks ganger mer enn en fossilbil.

Disse mineralene utvinnes knapt i Europa. Både Russland og Kina er store eksportører. Krisen invasjonen av Ukraina har skapt, er velkjent. Men ved en konflikt mot Kina vil kinesisk eksport av kritiske råmaterialer bli et mektig våpen.

Kontinentet vil kunne bli kastet inn i en krise som gjøre dagens krise til en blek skygge. Kampen om tilgang på mineraler er også internasjonal utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Heldigvis er det tegn til at Europa har våknet fra sin energi- og sikkerhetspolitiske dvale.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide snakker om «Vestens gjenoppstandelse» i DN 13. august.

Gitt at det er EU og USA som er i førersetet for de globale klimatiltakene, varsler Barth Eide at Vesten vil gjenoppstå også som en klimaklubb. Uten karbontoll, både på eksport og import, risikerer Vesten å miste viktig industri.

Det nye «Vesten» som Barth Eide skisserer, støtter allerede Ukraina i kampen mot den russiske overmakten. Samtidig er det tydelig at Russland i denne krigen lener seg til Kina som partner. Mange analytikere spår at USA ender i eskalert konflikt med Kina en gang i løpet av de neste ti årene.

Det er en konflikt Vesten er lite forberedt på. Som sagt: Vesten er enda mer avhengig av russiske og kinesiske mineraler enn av russisk og kinesisk energi.

I EU er de aktive i etableringen av verdikjeder for batterier. Norge henger etter. I Kina er en slik verdikjede allerede klar.

Regjeringen Støre har lovet at den vil legge frem en strategi for den norske mineralnæringen i løpet av høsten. Bård Ludvig Thorheim, medlem av energi- og miljøkomiteen på Stortinget fra Høyre, markerte tydelig i sitt innlegg i DN 13. juli forventningen om at strategien bør ta hensyn til den sentrale rollen norsk gruvevirksomhet kan spille både for norsk og vestlig sikkerhet de neste tiårene. Jeg håper også regjeringen tar innover seg hvor sentral alliansen mellom Russland og Kina er.

Uten egen gruveindustri bygger Europa sitt fornybare energisystem på kinesisk og russisk grunn. Det burde bekymre den norske regjeringen.

Det er en konflikt Vesten er lite forberedt på

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.