Innlegg: Havbunnsmineraler trengs, gjenvinning blir ikke nok

I en ideell verden ville sirkulærøkonomien gitt oss de mineralmengdene som elektrifiseringsbølgen krever. Men gjenvinning i et så gigantisk format er vi ennå langt unna.

Klumper av sulfid finnes på norsk sokkel. Havbunnsmineraler kan utvinnes med langt mindre klimafotavtrykk enn landbaserte mineraler, skriver artikkelforfatteren. ---
Klumper av sulfid finnes på norsk sokkel. Havbunnsmineraler kan utvinnes med langt mindre klimafotavtrykk enn landbaserte mineraler, skriver artikkelforfatteren. ---Foto: Tommy Ellingsen
Publisert 6. October 2021, kl. 17.54Oppdatert 6. October 2021, kl. 17.54