I et innlegg i Dagens Næringsliv 14. november omtaler administrerende direktør Heidrun Lind Marteinsdottir i Fisheries Iceland den norske fiskeflåten som umettelig. Hun hevder blant annet at Norge overbeskatter bestandene av pelagisk fisk i det nordøstlige Atlanterhavet.

Uten å gå inn på alle betraktningene Marteinsdottir har gjort seg om vår nasjonale fiskeripolitikk, nøyer jeg meg med å påpeke at fastsettelsen av kvoter alltid blir gjort ut fra vitenskapelige råd om bærekraftig forvaltning. Ikke av kortsiktige hensyn til flåtens drift det kommende året.

Når de gjelder internasjonale forhandlinger om fordeling av kvoter, som jeg oppfatter er Marteinsdottirs hovedanliggende, så gjelder dette fordeling og forvaltning av makrell, norsk vårgytende sild og kolmule. Dette er tre viktige fiskeslag for alle landene rundt Nord-Øst-Atlanteren, og som har vært en vedvarende hodepine for oss alle.

Status nå er som følger:

Norge er part i en makrellavtale, vi overholder siste avtalte fordeling av kolmule, men fastsetter ensidig en høyere sildekvote enn i siste avtale fordeling.

EU er part i en makrellavtale, de overholder siste avtalte fordeling av sild, men fastsetter ensidig en høyere kolmulekvote enn i siste avtalte fordeling.

Russland forholder seg til sist avtalte fordeling av sild og kolmule, men fastsetter en høyere makrellkvote enn i en tidligere avtale.

Færøyene er part i en makrellavtale, men fastsetter en høyere kolmulekvote og en høyere sildekvote enn de andelene som følger av sist avtalte fordeling.

Island er derimot ikke part i en makrellavtale, og fastsetter ensidig høyere kolmulekvote og en høyere sildekvote enn de andelene som følger av sist avtalte fordeling.

Blant disse fem partene, er altså Island den som i størst grad tar seg til rette og opptrer egenrådig og kortsiktig ved å underminere forvaltningen av alle disse tre fiskeslagene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.