Regjeringen har sittet i vel et år og har levert mange av sakene vi gikk til valg på. Samtidig er det krevende tider å styre landet i. Gjennom pandemien var handlekraft å stenge grenser, sende folk hjem fra arbeid og skole, vente på vaksinene og bevilge nesten ubegrenset antall milliarder for å holde hjulene i gang. Nesten ingen snakket om faren for inflasjon og høy rente under pandemien. Det ble satt rekorder i oljepengebruk og den offentlige andelen av bnp vokste til historiske høyder.

Utfordringene vi står overfor nå er mer komplekse. Det er ikke én fiende, koronaviruset, men krig i Europa, energikrise, skyhøye strømpriser, mangel på arbeidskraft og sterk kostnadsvekst vi skal hanskes med. Og vi kan ikke lenger bevilge nye milliarder i tiltakspakker for å holde folk og bedrifter fornøyde. Snarere tvert imot: Nå må vi løse utfordringene med færre oljekroner. Det er en vanskelig øvelse når landet aldri har vært rikere og mange forventer at vi fortsatt kan betale oss ut av problemene. Heldigvis er det lys i tunnelen. Arbeidsledigheten er rekordlav, vi har betydelig færre konkurser sammenlignet med siste normalår, inflasjonen er mindre enn stort sett alle våre handelspartnere og flere økonomer mener at vi snart kan ha nådd både inflasjons- og rentetoppen for denne gang. Det er godt nytt for folk og bedrifter over hele landet, og det viser at den økonomiske politikken til regjeringen fungerer.

Når det er sagt har Arbeiderpartiet åpenbart gjort feil på veien. Vi må være selvkritiske, ydmyke og lytte til alle vennligsinnede stemmer som forteller oss om hvorfor de er skuffet og hva vi kan gjøre bedre. Det er ikke velgerne det er noe galt med når meningsmålingene er stygge. Det er vi som må gjøre en bedre jobb, hver eneste dag.

Ringdal peker på at budskapet til Arbeiderpartiet ikke er inviterende. Det synes jeg er en alvorlig tilbakemelding fra en som er ekspert på retorikk og kommunikasjon. La meg derfor få understreke at Arbeiderpartiet skal være partiet for både lønnsmottagere og jobbskapere som mener at oppgavene løses best i fellesskap enn hver for oss. Entreprenører er hverken profitører eller baroner. Det kler kanskje Rødt å snakke slik, men aldri Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet skal være partiet for industrien, teknologibedriftene, tjenestesektoren og alle andre næringer. Vi skal være partiet for både offentlige og private arbeidsplasser. Vi skal være partiet for folk med og uten videregående opplæring og høyere utdannelse. Vi skal være partiet for klimagenerasjonen og oljearbeiderne. Vi skal være partiet for både ung og gammel, for både østkant og vestkant, nord og sør og by og bygd. Arbeiderpartiet skal være partiet for alle som tror på det sosialdemokratiske samfunnet der mennesker opplever frihet, rettferdighet og like muligheter.

Arbeiderpartiet skal stå for de samme sunne sosialdemokratiske verdier som alltid. Som at verdier må skapes før de kan deles. Som at det er bra at private bedrifter går med overskudd. Som at vi bør takke jobbskapere og skattytere hver eneste dag for at de bidrar til det store spleiselaget. Som at vi gjerne kan ha et visst innslag av ikke-offentlige aktører i velferdstjenestene, så lenge det ikke går på bekostning av ansattes rettigheter og et godt og likeverdig tilbud for alle. Som at vi alltid skal jobbe for økt kvalitet i velferdstjenestene og mer innovasjon i offentlig sektor. Som at de som har mest kan bidra noe mer gjennom skatteseddelen, slik at hverdagen blir litt enklere for dem som har minst. Som at folk ikke skal stå med lua i hånda i verdens rikeste land. Arbeiderpartiet skal ha et optimistisk budskap i utfordrende tider. Vi tror på fornyelse, på samarbeid, på ny teknologi og på menneskers kraft til å forme vår egen fremtid. Vi skal løse klimakrisen på en måte som skaper nye jobber og nye eksportinntekter. Vi skal fornye og forbedre offentlig sektor sammen med de ansatte. Vi skal styrke konkurransekraften til næringslivet gjennom forskning, trepartssamarbeidet og en aktiv næringspolitikk der jobbskapere og myndigheter spiller på lag. Og vi skal ta vare på tilliten folk har til hverandre i det norske samfunnet.

Det er dette Arbeiderpartiet jeg meldte meg inn i for 15 år siden, som jeg er så heldig å få være en del av regjeringslaget til og som vi skal jobbe hver eneste dag for å ta opp igjen til gamle høyder. Takk, Ringdal, for ærlig tilbakemelding og inspirasjon på veien.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.