Dagens internasjonale skattesystem ble utarbeidet på 1900-tallet, og matcher ikke lenger den moderne, globale internettdrevne økonomien. Det går på bekostning av arbeidsplasser og verdiskaping, og ved å sitte på gjerdet lar Norge den globale økonomiens urettferdighet få gå sin gang.