Forskere ved NTNU og Sintef har den senere tiden tatt til orde for å utvide produksjonen i eksisterende vannkraftverk, med betydelig mindre naturinngrep enn ved bygging av nye kraftverk.

Den største hindringen for utbygging av mer vannkraft i Norge i dag, er skattesystemet. Hos kraftselskapene ligger en rekke gode vannkraftprosjekter og støver ned – alle lønnsomme å bygge før skatt. Men ettersom det ikke gis fradrag for lånekostnader i grunnrenteskatten – bare et svært beskjedent skjermingsfradrag – lønner det seg ikke for utbyggerne å realisere prosjektene.

Regjeringens ekspertutvalg for vannkraftskatt skal levere sin rapport i månedsskiftet. Vårt råd er at grunnrenteskatten innrettes slik at den beskatter såkalt «superprofitt» og ikke normal avkastning. Det kan enklest løses ved å øke skjermingsfradraget.

Skattesystemet bør også gjøres teknologinøytralt, slik at det ikke favoriserer bestemte typer fornybar energi. Da får vi en bedre konkurranse mellom teknologiene, hvor de mest lønnsomme og miljøskånsomme prosjektene bygges ut.

I dag dreies investeringene fra vannkraft over mot vindkraft og fra Norge over til Sverige. Kraftverk kan som kjent ikke flyttes og er slik sett ideelle skatteobjekter for staten. Men kapital kan flyttes, og investeringer legges til andre land. Da går samfunnet glipp av både inntekter, arbeidsplasser og tilgang på rimelig fornybar energi.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.