Skatteflukt – illojal adferd eller politisk ansvar?

De foreslåtte skattesatsene for utbytte og formue gir cirka 60 prosent skatt for et utbytte på tre prosent av formuesverdien. Skatteøkningen fra 50 prosent til 60 prosent forklarer mye av utflyttingen.

De som flykter, er nok som de fleste av oss glade i Norge, skriver Rune Selmar. Kjell Inge Røkke og flere andre formuende nordmenn har meldt flytting til Lugano i Sveits.
De som flykter, er nok som de fleste av oss glade i Norge, skriver Rune Selmar. Kjell Inge Røkke og flere andre formuende nordmenn har meldt flytting til Lugano i Sveits.Foto: Petter Berntsen
Publisert 3. January 2023, kl. 18.52Oppdatert 3. January 2023, kl. 18.52