For oss skatteinteresserte var 2022 et faglig interessant år. Først fikk vi forslaget om «monsterskatt», så kom forslaget om grunnrente- og lakseskatt, deretter ble det mest omfordelende statsbudsjett i moderne tid presentert av finansminister Trygve Slagsvold Vedum, før vi rett før jul fikk presentert Torvik-utvalgets mange forslag til nye skatteregler for fremtiden.

Aleksander Dahl
Aleksander Dahl

Alle forslag til skatteendringer og -økninger i fjor har også økt skatteinteressen til vanlige folk. Sjelden har vi opplevd så stor interesse for hvordan skattesystemet virker, hva det betyr at skattesystemet er omfordelende, og hvorfor et av verdens rikeste land krever inn enda mer skatt.

Per-Ole Hegdahl
Per-Ole Hegdahl

Vårt ønske for det nye året er at våre beste byråkratkvinner og -menn stiller opp og sikrer motvekt mot politiske skattekjepphester og hastverksarbeid. Ikke fordi vi ikke har tillit til politisk ledelse, men fordi vi tror at resultatene blir mye bedre når departementet legger bredsiden til og bidrar med sin faglige tyngde, lange erfaring og klokskap. Det er på denne måten skatte- og avgiftsreglene blir best mulig utformet og at de også står seg godt over tid.

«Monsterskatten» er et eksempel på hastverksarbeid som politisk ledelse burde håndtert bedre. Det samme mener vi om lakseskatten. Riktignok er det fra politisk ledelse understreket gang på gang at begge forslagene er, eller skal, på høring, og at endelige regler først vil vedtas når høringssvarene er lest og vurdert.

Vi vet ikke, men vi lever i troen om at hadde disse to sakene blitt grundigere behandlet i Finansdepartementet, så ville forslagene også fått en mer fornuftig utforming og innretning fra starten av.

Regjeringens uttalelser om Torvik-utvalgets skatteforslag har så langt heldigvis vært beskjedne. Det skulle da bare mangle, etter at 11 regjeringsoppnevnte kloke hoder har brukt mer enn et år på å tenke nøye gjennom store deler av skattesystemet. Skal man uttale seg om 470 sider med skatteforslag, som både skal ta hensyn til effektivitets- og fordelingshensyn, sier det seg selv at man bør sette seg grundig inn i forslaget før man uttrykker sine meninger.

Uten å ta hardt i, er det liten tvil om at flere av skattereglene som ble presentert i fjor, kom overraskende og over natten. Næringslivet er ikke tjent med denne type overraskelsesregler. Både små og store næringsdrivende trenger forutsigbare og stabile rammevilkår. I motsatt fall vil investeringslysten reduseres, med den følge at det blir mindre nyskapning og innovasjon.

Slik vi ser det, er det ikke urimelig med «monsterskatt», under forutsetning av at den innrettes slik at den kun beskatter aksjonærer som bruker formuesgoder som hytter, båter og fly som er kjøpt og betalt med selskapets midler, til private formål.

Lakseskatten derimot, kan man mene mye om. En form for grunnrenteskatt på næringer som benytter fellesskapets goder, i kombinasjon med at de forurenser, er trolig ikke urimelig. Men at de blir pålagt en lakseskatt på hele 40 prosent over natten, bærer preg av lite søvn og hastverksarbeid.

Når Torvik-utvalgets mange forslag nå skal sendes på høring, blir Finansdepartementets rolle viktig. Viktigere enn på lenge, vil vi påstå. Det er denne situasjonen som gjør at vi nå, mer enn noen gang, heier på Finansdepartementets dyktigste kvinner og menn.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.