Selv om det er uenighet om hvor mye folk skal beskattes, tror vi at alle er enige om at ingen skal skatte dobbelt av inntekten. Dessverre bruker Skatteetaten noen ganger så lang tid på å avklare skattespørsmål på kryss av landegrenser at enkelte må betale dobbel inntektsskatt. Man kan nesten være fristet til å omdøpe Skatteetaten til Sakteetaten.

Christina Pettersen
Christina Pettersen

Det finnes ulike skatteregler i ulike land, men det finnes også skatteavtaler mellom land. Norge har skatteavtaler med de fleste land for å løse spørsmål som oppstår når en person flytter fra et land til et annet, eller jobber på kryss av landegrenser.

Nidhi Bansi Strand
Nidhi Bansi Strand

Disse avtalene regulerer blant annet hvor en person anses som bosatt, hvor skatten skal betales og hvordan man unngår å skatte dobbelt.

Sakens kjerne er at de fleste skatteavtaler er over 50 år gamle. Til tross for noen tilpasninger er det unngåelig at enkelte av reglene oppleves som utdaterte. Spesielt når man vet hvor globalisert verden er blitt.

Skatteavtalene finner dermed ikke løsninger på alle spørsmål som dukker opp i en moderne verden.

For mange i flybransjen er dette en stadig tilbakevendende problemstilling. Det kan være uklart hvor en person egentlig jobber eller hvem som egentlig skal anses å være arbeidsgiver. Definisjonen av arbeidsgiver varierer også fra land til land. Er det den som betaler lønnen? Eller er det den man faktisk arbeider for?

Det er heller ikke nødvendigvis slik at man bor der man jobber eller der man er ansatt. Dermed er det ikke alltid like lett å vite hvor skatten skal betales. Heller ikke for skattemyndighetene.

For seks år siden fikk vi i EY en henvendelse fra et flyselskap. Norske og spanske myndigheter var ikke enige om hvem som skulle få skatten knyttet til inntektene fra flyselskapet. Dette var åpenbart en frustrerende situasjon for selskapet og dets ansatte.

Når de involverte land ikke er enige i tolkningen av skatteavtalen, åpner flere skatteavtaler for en såkalt «mutual agreement procedure» (MAP). På godt norsk: en felles, vennlig løsning.

Når myndighetene ikke tolker skatteavtalene likt, har man to valg:

  • Man kan bringe saken inn for rettssystemet med staten som motpart.
  • Prøve å finne en felles, vennlig løsning (MAP)

Det frustrerende her er ikke at myndighetene forsøker å komme frem til en løsning. Det frustrerende er at den som har måttet betale dobbel skatt bare må leve med konsekvensene av uenigheten mellom landende frem til det foreligger en løsning.

I dette tilfellet måtte piloten betale dobbel skatt for et inntektsår. Du kan jo selv se for deg hvordan dette ville påvirket din privatøkonomi.

MAP skal bidra til at statene bruker skatteavtalene korrekt. Det er bra. Myndighetene er etter prosessen pliktige til å forsøke å løse beskatningsspørsmålet som er tatt opp, men de er ikke forpliktet til å finne en løsning.

Nå, seks år senere, foreligger resultatet av denne konkrete MAP-prosessen. Heldigvis har myndighetene kommet frem til en løsning og piloten slipper dobbel skatt.

Dessverre er ikke denne saken enestående. Vi tror derfor at alle, også norske og spanske myndigheter, er enig i at en saksbehandlingstid på seks år er uakseptabel. Seks år i uvisshet og helt uten garanti for at landene kommer til å bli enige i det hele tatt.

Hadde myndighetene ikke kommet til enighet, kunne piloten, for å prøve å komme seg ut av situasjonen med dobbeltbeskatning, startet den rettslige prosessen mot myndighetene. Det ville ikke bare vært kostbart, det ville også tatt enda flere år i usikkerhet.

Et annet alternativ hadde vært å bare akseptere å bli dobbeltbeskattet for én inntekt. Det er hverken rettferdig eller noe skatteavtalene legger opp til. Tvert imot: Skatteavtalene skal motarbeide dobbeltbeskatning.

De mekanismer man har for å unngå å betale skatt, må sikres slik at de faktisk fungerer. Det er uakseptabelt å bruke seks år for å oppklare hvor en skattyter skal betale skatten sin. Og som om dette ikke var ille nok: Forsinkelsesrenter på lønnsinntekten som er besluttet at skal beskattes i Norge har påløpt i hele ventetiden.

En forenkling av reglene og prosessen rundt dette synes nødvendig. En debatt om dette presser seg også frem i takt med globaliseringen.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.