Innlegg: Overselger studie om formuesskatt

Frischsenterets oppsiktsvekkende konklusjon om at formuesskatten øker sysselsettingen har et stykke igjen til å bli en overbevisende forklaring.

Særlig krevende blir det å skille årsak fra virkning, det vil si avgjøre om formuesskatten stiger fordi det skjer noe med eier og bedrift eller om det skjer noe med eier og bedrift fordi formuesskatten stiger. Utfordringen er å unngå den første situasjonen og rendyrke den andre, skriver artikkelforfatterne.
Særlig krevende blir det å skille årsak fra virkning, det vil si avgjøre om formuesskatten stiger fordi det skjer noe med eier og bedrift eller om det skjer noe med eier og bedrift fordi formuesskatten stiger. Utfordringen er å unngå den første situasjonen og rendyrke den andre, skriver artikkelforfatterne.Foto: Istock/Getty Images
Publisert 12. October 2020, kl. 12.34Oppdatert 12. October 2020, kl. 12.34